zh-cn http://www.ximalaya.com <![CDATA[航空小知识]]> 航空,客机,飞机,托运,操纵 用简洁明了的语言解读航空轶事

]]>
false <![CDATA[【重制】航空小知识第二期:为什么客机上没有降落伞(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group29/M01/E5/34/wKgJXVlPIJbhMjUBABj_usi4d2E400.m4a Sun, 25 Jun 2017 02:31:53 GMT 03:22 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/41826814 1 <![CDATA[针对问题节目的公告]]> http://audio.xmcdn.com/group28/M08/11/F5/wKgJXFku6uOQlRLsABo-YgQGTWI943.m4a Wed, 31 May 2017 16:12:45 GMT 03:32 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/39439517 由于设备问题,航空小知识八十一期前的部分内容存在背景音乐声音过大的问题,对于出现此问题的节目建议您更换节目收听;航空小知识前二十期由于问题过于严重,请不要收听。

由于时间过久,部分稿件缺失,对问题节目的重制将需要一段时间,敬请谅解。

]]>
2
<![CDATA[[重制]航空小知识第六期:飞行期间为何禁用手机(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group26/M09/42/90/wKgJRlkP-TbifPaNACodiNf6OY8187.m4a Mon, 08 May 2017 05:02:04 GMT 05:40 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/37373613 用简洁明了的语言解读航空轶事

]]>
3
<![CDATA[航空小知识第八十六期:飞机外部灯光(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group27/M07/EC/A7/wKgJR1kJ4WbT6rC6ABUAOtFyY7U736.m4a Wed, 03 May 2017 14:00:42 GMT 02:49 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/37002106 用简洁明了的语言解读航空轶事

]]>
4
<![CDATA[航空小知识第八十五期:起落架系统(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group27/M09/30/19/wKgJW1j8QYSjJu-AABvDgxVVsss619.m4a Sun, 23 Apr 2017 06:00:28 GMT 03:44 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/36134096 5 <![CDATA[航空小知识第八十四期:飞机除冰系统(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group22/M09/A0/1F/wKgJM1iq4QyyBt2iACXTKAHdJiM583.m4a Mon, 20 Feb 2017 12:35:32 GMT 05:05 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/30934366 6 <![CDATA[航空小知识第八十三期:航班延误为哪般(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group22/M05/4D/7A/wKgJLlgul6rzhrX4ABhs4-9PxAQ317.m4a Fri, 25 Nov 2016 04:00:01 GMT 03:17 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/25764888 7 <![CDATA[航空小知识第八十二期——客机空调系统(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group25/M07/35/70/wKgJMVglTVbAK9xNABeAeGAXRk4109.m4a Fri, 11 Nov 2016 05:00:00 GMT 03:10 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/24904562 8 <![CDATA[航空小知识第八十一期——飞机上的水(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group17/M00/08/3A/wKgJKVd8u9iDmIYrABpu3zJ64pw084.m4a Sun, 10 Jul 2016 04:00:01 GMT 03:33 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/18200819 9 <![CDATA[航空小知识第八十期:航班代码共享(主播:鱼泡泡)]]> http://audio.xmcdn.com/group7/M05/1E/EC/wKgDX1V5nfjQU0lvABJEcXpOP1I155.m4a Fri, 12 Jun 2015 04:00:01 GMT 02:27 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/7298638 10 <![CDATA[航空小知识第七十九期:空港起降模式(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group14/M07/1B/16/wKgDZFV1iHLTa7axABOP9NEB4EI054.m4a Tue, 09 Jun 2015 04:00:05 GMT 02:38 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/7248086 11 <![CDATA[航空小知识第七十八期:空港的发展与历史(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group16/M00/13/B8/wKgDalVsQv_T6gGYACt2V_Mnbhs612.m4a Sat, 06 Jun 2015 04:00:13 GMT 05:52 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/7188020 12 <![CDATA[航空小知识第七十七期:重着陆的奥秘(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group13/M05/13/DF/wKgDXVVsQsDwvf-EABQLLJssxfM055.m4a Wed, 03 Jun 2015 04:00:03 GMT 02:42 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/7143230 13 <![CDATA[航空小知识第七十六期:浅谈机上空调系统(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group14/M0A/1D/56/wKgDY1V4H9vSxlWBACGs7CFLcs8754.m4a Thu, 09 Apr 2015 04:00:00 GMT 04:32 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/6121984 14 <![CDATA[航空小知识第七十五期:“空军一号”五问(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group7/M03/4A/EA/wKgDWlWuG8GA3MU3ABJLzzPPT94391.m4a Mon, 06 Apr 2015 04:00:00 GMT 02:28 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/6121977 15 <![CDATA[航空小知识第七十四期:不一样的航线,不一样的速度(主播:鱼泡泡)]]> http://audio.xmcdn.com/group10/M08/2C/77/wKgDZ1WJdFOCIxuxABAFXdy_A9M842.m4a Fri, 03 Apr 2015 04:00:00 GMT 02:09 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/6088858 16 <![CDATA[航空小知识第七十三期:ADF自动定向机(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group10/M08/51/75/wKgDaVW1lUzTWDtaABJOtjbQgrw100.m4a Tue, 24 Feb 2015 04:00:00 GMT 02:28 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5434662 17 <![CDATA[航空小知识第七十二期:惯性导航系统(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group7/M07/34/B3/wKgDX1WTsijSJw37AAA8IrZBVOY328.m4a Sat, 21 Feb 2015 04:00:01 GMT 00:01 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5434657 18 <![CDATA[航空小知识第七十一期:安检时为什么要取出笔记本电脑(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group11/M00/52/0E/wKgDbVW1wyXiNKIgABaGVH0EnL0410.m4a Wed, 18 Feb 2015 04:00:00 GMT 03:02 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5434650 19 <![CDATA[航空小知识第七十期:当年被禁的那些事儿(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group8/M06/4D/4E/wKgDYFWxN8ngFPhpABq98nbiwlo578.m4a Sun, 15 Feb 2015 04:00:00 GMT 03:36 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5434642 20 <![CDATA[航空小知识第六十九期:乘机四忌(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group7/M07/34/B3/wKgDX1WTsi6wlewUABQ9DPEClM8116.m4a Thu, 12 Feb 2015 04:00:01 GMT 02:43 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5434627 21 <![CDATA[航空小知识第六十八期:海上机场知多少(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group7/M02/2D/3E/wKgDX1WKI3_jXZd0AA9T4CuCje8654.m4a Mon, 09 Feb 2015 04:00:00 GMT 02:04 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5316757 22 <![CDATA[航空小知识第六十七期:客机为何从左侧登机(主播:鱼泡泡)]]> http://audio.xmcdn.com/group14/M08/1C/6F/wKgDZFV3PhOS72saABQ_-x9OMrI442.m4a Fri, 06 Feb 2015 04:00:00 GMT 02:43 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5316629 23 <![CDATA[航空小知识第六十六期:机翼的主要构件(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group12/M02/49/7F/wKgDXFWtmBbzql0RABbonK7Xk-I180.m4a Tue, 03 Feb 2015 04:00:00 GMT 03:05 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5316684 24 <![CDATA[航空小知识第六十五期:关键时刻岂能失速(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group11/M00/2C/36/wKgDbVWJRLKBaWMOACTFCb6tMG8191.m4a Fri, 30 Jan 2015 04:10:00 GMT 04:57 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5265429 25 <![CDATA[航空小知识第六十四期:飞机上的小尾巴(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group7/M01/3C/02/wKgDX1WcWdzwer-UACaY93gv-oA832.m4a Tue, 27 Jan 2015 04:00:00 GMT 05:12 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5187328 26 <![CDATA[航空小知识第六十三期:航空&航天相差何处(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group14/M09/35/A8/wKgDY1WU--_RuPEuABqvR7axYgY049.m4a Sat, 24 Jan 2015 04:00:00 GMT 03:36 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5157722 27 <![CDATA[航空小知识第六十二期:很抱歉,以下要求“臣妾”做不到(主播:鱼泡泡)]]> http://audio.xmcdn.com/group14/M09/27/5A/wKgDZFWDI8bQqhsjABQkw62TS4s580.m4a Wed, 21 Jan 2015 04:00:00 GMT 02:43 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5101697 28 <![CDATA[航空小知识第六十一期:托运的货物,“你”有被冻坏吗?(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group9/M03/32/69/wKgDYlWSh6iT8_aUABQftT9QYlE869.m4a Sun, 18 Jan 2015 04:00:00 GMT 02:42 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5021350 29 <![CDATA[航空小知识第六十期:文明乘客的十五项禁忌(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group16/M09/3E/95/wKgDbFWfoH7j6sPGABtlK3vsIZ4953.m4a Thu, 15 Jan 2015 04:00:00 GMT 03:41 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/5020723 30 <![CDATA[航空小知识第五十九期:飞机的“大鼻子”雷达罩(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group10/M01/4B/E1/wKgDZ1Wvv52Q5T3dABvjUgBzV_o763.m4a Mon, 12 Jan 2015 04:00:00 GMT 03:45 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4884503 31 <![CDATA[航空小知识第五十八期:“诈弹”还需重拳拆(主播:鱼泡泡)]]> http://audio.xmcdn.com/group13/M02/4D/22/wKgDXlWw3oHRQLNeABKrH0z2V-0040.m4a Fri, 09 Jan 2015 04:00:00 GMT 02:31 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4884456 32 <![CDATA[航空小知识第五十七期:发动机如何降噪(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group9/M00/2E/18/wKgDZlWK8HSBkur_ABOP9NhkIJs531.m4a Tue, 06 Jan 2015 04:00:00 GMT 02:38 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4884439 33 <![CDATA[航空小知识第五十六期:大风对飞行的影响(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group14/M03/2C/30/wKgDY1WJJzLh7vnNACPBZs7kbJc048.m4a Wed, 10 Dec 2014 04:00:00 GMT 04:49 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4577353 34 <![CDATA[航空小知识第五十五期:飞机牵引时的“拖把”(主播:鱼泡泡)]]> http://audio.xmcdn.com/group14/M03/27/55/wKgDZFWDHH3TiPekAA-nfA-05Dc157.m4a Sat, 06 Dec 2014 04:00:00 GMT 02:06 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4547899 35 <![CDATA[航空小知识第五十四期:飞机上的应急定位发射装置(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group13/M07/26/A7/wKgDXVWCbQLTrPr0ABszSyXHR4s609.m4a Wed, 03 Dec 2014 04:00:00 GMT 03:40 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4500459 36 <![CDATA[航空小知识第五十三期:货仓起火怎么办(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group7/M08/25/28/wKgDWlWATfHSuoUjABMh8OKSDBA917.m4a Thu, 27 Nov 2014 04:00:00 GMT 02:34 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4421603 37 <![CDATA[航空小知识第五十二期:远机位的烦恼(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group10/M09/1F/C5/wKgDaVV6rquDwK1xABb7rVOBWRg663.m4a Tue, 25 Nov 2014 04:00:00 GMT 03:06 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4408368 38 <![CDATA[航空小知识第五十一期:飞机油箱知多少(主播:鱼泡泡)]]> http://audio.xmcdn.com/group7/M0A/50/67/wKgDWlWz48XTlcfPABWKBmRHmPw030.m4a Sat, 22 Nov 2014 04:00:00 GMT 02:54 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4308615 39 <![CDATA[航空小知识第五十期:安检的四种级别(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group15/M06/3D/35/wKgDaFWdzaOQVoGjABEk76h4vlQ354.m4a Thu, 20 Nov 2014 04:00:01 GMT 02:18 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4308610 40 <![CDATA[航空小知识第四十九期:世界航展一览(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group12/M05/51/2B/wKgDXFW1ZxThKRNVABhgING8ZiQ280.m4a Tue, 18 Nov 2014 04:00:00 GMT 03:17 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4308604 41 <![CDATA[航空小知识第四十八期:低成本航空公司(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group15/M00/4A/08/wKgDZVWtYRiwpQGMADkMTxkB31Q929.m4a Sat, 15 Nov 2014 04:00:00 GMT 07:42 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4253295 42 <![CDATA[航空小知识第四十七期:客机刹车有妙招(主播:鱼泡泡)]]> http://audio.xmcdn.com/group7/M01/4D/E1/wKgDX1WxJdHwj41SAA6pt23P4Xk237.m4a Thu, 13 Nov 2014 04:00:00 GMT 01:58 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4253282 43 <![CDATA[航空小知识第四十六期:空管的职责(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group11/M0A/1C/AB/wKgDbVV3uvqwh-ZwABTf3vYdI5s873.m4a Tue, 11 Nov 2014 04:00:00 GMT 02:48 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4252672 44 <![CDATA[航空小知识第四十五期:客机起落架配置(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group14/M02/23/C0/wKgDZFV_WtPxkpbVAA773IU7SN0545.m4a Sat, 08 Nov 2014 04:00:00 GMT 02:01 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4226563 45 <![CDATA[航空小知识第四十四期:客机气源系统(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group13/M02/1F/2B/wKgDXlV525uTm4-iABjMrefxZVE533.m4a Wed, 05 Nov 2014 04:00:00 GMT 03:20 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4192502 46 <![CDATA[航空小知识第四十三期:机舱内的玄机(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group14/M05/23/DD/wKgDY1V_WZGjLBtxAB0r5o5mD1I936.m4a Thu, 30 Oct 2014 04:00:00 GMT 03:56 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4131856 47 <![CDATA[航空小知识第四十二期:被人忽略的免税品(主播:鱼泡泡)]]> http://audio.xmcdn.com/group13/M03/2C/E2/wKgDXVWJz1XhsFLAABj1v4Ajx-I323.m4a Tue, 28 Oct 2014 04:00:00 GMT 03:22 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4107117 48 <![CDATA[航空小知识第四十一期:机载局域网开通啦(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group16/M04/20/2F/wKgDalV7OQyS1Y1NABu7t0JciVw038.m4a Sat, 25 Oct 2014 04:00:00 GMT 03:44 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4035271 49 <![CDATA[航空小知识第四十期:客机如何转弯(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group9/M08/21/8D/wKgDYlV8f0-T6ePjAB3n2SOVcfo910.m4a Thu, 23 Oct 2014 04:00:00 GMT 04:02 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4035240 50 <![CDATA[航空小知识第三十九期:红眼航班乘坐有妙招(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group11/M00/26/F2/wKgDbVWCuFSDCLw7ACTTtKiDaW4110.m4a Tue, 21 Oct 2014 04:00:00 GMT 04:58 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/4035220 51 <![CDATA[航空小知识第三十八期:民航航线是否可以穿越战区(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group14/M03/39/BE/wKgDZFWaor_w5qrbABQFToyYxFA167.m4a Sat, 18 Oct 2014 04:00:00 GMT 02:42 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3960452 52 <![CDATA[航空小知识第三十七期:机坪重地不可擅闯(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group8/M0A/1B/AE/wKgDYFV23ynjUbwdABp78OBoVYo796.m4a Thu, 16 Oct 2014 04:00:00 GMT 03:34 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3960413 53 <![CDATA[航空小知识第三十六期:航空法规需牢记(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group8/M08/4A/1F/wKgDYVWt3w6wxPWsABy8a6yjiVg792.m4a Tue, 14 Oct 2014 04:00:00 GMT 03:52 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3960407 54 <![CDATA[航空小知识第三十五期:夜航航班无担忧(主播:鱼泡泡)]]> http://audio.xmcdn.com/group16/M01/28/8A/wKgDalWEy7mxkrFiACMxpbEdR8w002.m4a Sat, 11 Oct 2014 04:00:00 GMT 04:45 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3884661 55 <![CDATA[航空小知识第三十四期:头上的玄机(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group9/M0B/1F/BB/wKgDZlV6qdHxfI-wACCKe_GGZwk347.m4a Thu, 09 Oct 2014 04:00:00 GMT 04:23 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3884649 56 <![CDATA[航空小知识第三十三期:经济舱综合症(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group11/M06/2A/9A/wKgDbVWGiyWiIdgdACDQ7OEzNgM244.m4a Tue, 07 Oct 2014 04:00:00 GMT 04:25 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3884644 57 <![CDATA[航空小知识第三十二期:飞机减速有妙招(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group10/M06/1D/15/wKgDaVV3_VqBOpXJABolZDK2Erc375.m4a Sat, 04 Oct 2014 04:00:00 GMT 03:31 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3820050 58 <![CDATA[航空小知识第三十一期:机上救生衣勿乱拿(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group9/M04/1E/13/wKgDYlV5MiujLmCuACFMHM-l9Dk789.m4a Thu, 02 Oct 2014 04:00:00 GMT 04:29 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3820048 59 <![CDATA[航空小知识第三十期:行李遗失莫惊慌(主播:鱼泡泡)]]> http://audio.xmcdn.com/group11/M06/27/61/wKgDbVWDEpzz48cIABl1XisAtTM668.m4a Tue, 30 Sep 2014 04:00:00 GMT 03:26 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3820045 60 <![CDATA[航空小知识第二十九期:小座椅也有大学问(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group11/M00/2B/DB/wKgDbVWJB-HhGkHzADLsOaGeIMU128.m4a Sat, 27 Sep 2014 04:00:00 GMT 06:52 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3759950 61 <![CDATA[航空小知识第二十八期:机载防撞系统(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group15/M08/36/49/wKgDaFWVdZ3Bc5rDAB_u7t5k3_k852.m4a Thu, 25 Sep 2014 04:00:00 GMT 04:18 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3759944 62 <![CDATA[航空小知识第二十七期:飞行中的特殊餐食(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group15/M09/4B/E4/wKgDaFWvNkiB1ww8AC4O1RJ_5GE579.m4a Tue, 23 Sep 2014 04:00:00 GMT 06:13 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3759939 63 <![CDATA[航空小知识第二十六期:神奇的自动驾驶(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group12/M07/4C/78/wKgDW1WwjoLwzUz3AB_2RDcIBe0746.m4a Sat, 20 Sep 2014 04:00:00 GMT 04:18 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3679767 64 <![CDATA[航空小知识第二十五期:舱内禁止的那些事(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group15/M07/2A/B6/wKgDZVWGiIaCNP6fACCja4154jw668.m4a Thu, 18 Sep 2014 04:00:00 GMT 04:24 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3679751 65 <![CDATA[航空小知识第二十四期:起飞时系好安全带很有必要(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group7/M08/46/86/wKgDWlWnR42w_CkiABfBtO2DZhM315.m4a Tue, 16 Sep 2014 04:00:00 GMT 03:12 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3679737 66 <![CDATA[航空小知识第二十三期:为什么飞行时耳朵会胀痛(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group7/M06/20/81/wKgDX1V7NJbTXErnACBM0JAegc0161.m4a Sat, 13 Sep 2014 04:00:00 GMT 04:21 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3601411 67 <![CDATA[航空小知识第二十二期:客机会不会累(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group11/M09/2C/C3/wKgDbVWJuIiCg7KFABve3yVwM4Q425.m4a Thu, 11 Sep 2014 04:00:00 GMT 03:46 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3601407 68 <![CDATA[航空小知识第二十一期:航空尾迹(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group14/M00/36/3E/wKgDY1WVcUexk0EHAB94_3hWplI746.m4a Tue, 09 Sep 2014 04:00:00 GMT 04:16 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3601397 69 <![CDATA[航空小知识第二十期:客机上能随意换位吗?(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group9/M05/4C/69/wKgDYlWwgZqw3KhJABbDjXWCrJk932.m4a Sat, 06 Sep 2014 04:00:00 GMT 03:05 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3539303 70 <![CDATA[航空小知识第十九期:飞行颠簸为几何(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group9/M05/41/11/wKgDYlWh-sOzsZlCABeEWR_Iwko247.m4a Thu, 04 Sep 2014 04:00:00 GMT 03:10 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3539284 71 <![CDATA[航空小知识第十八期:托运注意事项(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group8/M06/51/21/wKgDYFW1Ne2QIDVYACZEQoQZnLo579.m4a Tue, 02 Sep 2014 04:00:00 GMT 05:11 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3539268 72 <![CDATA[航空小知识第十七期:自助值机知多少(主播:鱼泡泡)]]> http://audio.xmcdn.com/group12/M02/46/41/wKgDXFWnqCfyGyHtAC-Lmw43Svg043.m4a Sat, 30 Aug 2014 04:00:00 GMT 06:27 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3526942 73 <![CDATA[航空小知识第十六期:飞机上为什么没有倒档(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group9/M0B/36/D9/wKgDZlWWTRiQ4EeYACmm5I_B7KM480.m4a Thu, 28 Aug 2014 04:00:00 GMT 05:39 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3511353 74 <![CDATA[航空小知识第十五期:为什么客机舷窗不能打开(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group10/M0B/45/C9/wKgDaVWnNE_Rty6yABA1ohf8810017.m4a Tue, 26 Aug 2014 04:00:00 GMT 02:11 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3496531 75 <![CDATA[航空小知识第十三期:今年是不是空难年?(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group10/M08/42/4B/wKgDZ1WjGPPzJA2DAC5toeSqLu8340.m4a Thu, 21 Aug 2014 04:00:00 GMT 06:17 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3453007 76 <![CDATA[航空小知识第十四期:航空交通管制(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group16/M06/1E/C3/wKgDbFV5yOKCRltlACJYbfgzwjI826.m4a Sat, 23 Aug 2014 04:00:00 GMT 04:39 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3474511 77 <![CDATA[航空小知识第十二期:铁鸟还怕鸟儿?(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group9/M00/1E/84/wKgDZlV5de6STEFHAH01CtacXfs633.m4a Tue, 19 Aug 2014 04:00:00 GMT 16:59 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3427584 78 <![CDATA[航空小知识第七期:宠物托运的注意事项(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group15/M0A/2A/B0/wKgDZVWGgqzgCbA-ABrvs6eEOP0021.m4a Thu, 07 Aug 2014 04:00:00 GMT 03:39 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3323641 79 <![CDATA[航空小知识第十一期:航空气象知多少(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group9/M0A/39/65/wKgDYlWal2aysUoKADMC2O6e-cc664.m4a Sun, 17 Aug 2014 04:00:00 GMT 06:55 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3413746 80 <![CDATA[航空小知识第十期:保护生命的逃生滑梯(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group15/M05/4C/29/wKgDaFWvebzAALGjACF9rt7PJpk795.m4a Thu, 14 Aug 2014 04:00:00 GMT 04:32 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3390177 81 <![CDATA[航空小知识第八期:你知道铁鸟能hold住的高空区域吗(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group15/M05/1C/08/wKgDZVV22ieTt-KiABsEIJGFOq4071.m4a Sat, 09 Aug 2014 04:00:00 GMT 03:39 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3336843 82 <![CDATA[航空小知识第五期:客机究竟怕不怕雷击(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group16/M0A/45/FF/wKgDalWnMTmDWhjBAFqBnWD5QrQ716.m4a Sat, 02 Aug 2014 06:56:16 GMT 12:13 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3289148 83 <![CDATA[航空小知识第九期:客机舱位知多少(主播:兔子先生)]]> http://audio.xmcdn.com/group12/M09/1E/9E/wKgDXFV5wO6AIobDABxICQICMg4590.m4a Tue, 12 Aug 2014 04:00:00 GMT 03:50 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3356496 84 <![CDATA[航空小知识第四期:客机如何操纵飞行(主播:音子)]]> http://audio.xmcdn.com/group11/M07/51/8F/wKgDbVW1UtaB8BYpAAxU0DxpOUw093.m4a Sat, 02 Aug 2014 06:54:50 GMT 01:39 https://www.ximalaya.com//3355921/sound/3289140 85