zh-cn http://www.ximalaya.com <![CDATA[迷人瑾-车载劲爆DJ电音舞曲]]> false <![CDATA[迷人瑾-我曾爱过一个人]]> http://audio.xmcdn.com/storages/0edf-audiofreehighqps/BC/19/CKwRIasEpLBSACoDEAC8NSK8.m4a Sun, 20 Jun 2021 07:24:58 GMT 05:39 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/426291968 车载劲爆DJ电音舞曲 每天定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!

]]>
1
<![CDATA[迷人瑾-爱人错过]]> http://audio.xmcdn.com/storages/3788-audiofreehighqps/D4/CD/CKwRIaIEpLAqACjwdgC8NRd0.m4a Sun, 20 Jun 2021 07:24:15 GMT 05:31 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/426291816 2 <![CDATA[迷人瑾-雾里]]> http://audio.xmcdn.com/storages/6eda-audiofreehighqps/30/E1/CKwRIaIEpLAMAB9wugC8NQ6S.m4a Sun, 20 Jun 2021 07:23:48 GMT 04:14 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/426291720 3 <![CDATA[迷人瑾-山海她明白(抖音热搜DJ新版)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/c755-audiofreehighqps/81/61/CKwRIJIEnNkMADM5XAC5b3Vd.m4a Mon, 14 Jun 2021 08:40:35 GMT 06:54 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/424541500 4 <![CDATA[迷人瑾-Haru haru]]> http://audio.xmcdn.com/storages/e5c3-audiofreehighqps/93/EA/CKwRIJIEm60kAB9cWAC5DRfE.m4a Sun, 13 Jun 2021 11:21:01 GMT 04:13 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/424313051

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!

]]>
5
<![CDATA[迷人瑾-窗 抖音热播]]> http://audio.xmcdn.com/storages/dc8d-audiofreehighqps/3D/AC/CKwRIDoEm60gADEdfgC5DRYL.m4a Sun, 13 Jun 2021 11:20:53 GMT 06:37 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/424313014 6 <![CDATA[迷人瑾-异域风情]]> http://audio.xmcdn.com/storages/c47b-audiofreehighqps/10/49/CKwRIUEEm6z6ABQDmwC5DQf6.m4a Sun, 13 Jun 2021 11:20:18 GMT 02:41 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/424312853 7 <![CDATA[迷人瑾-是霧終會散]]> http://audio.xmcdn.com/storages/1c69-audiofreehighqps/81/AA/CKwRIDoEm6y2AA_bAAC5DO9D.m4a Sun, 13 Jun 2021 11:19:15 GMT 02:08 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/424312581 8 <![CDATA[迷人瑾-不負遇見 不談虧欠]]> http://audio.xmcdn.com/storages/5b53-audiofreehighqps/13/52/CKwRIJIEm6ytACWToAC5DOud.m4a Sun, 13 Jun 2021 11:18:58 GMT 05:03 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/424312504 9 <![CDATA[迷人瑾- 抖音热搜BGM]]> http://audio.xmcdn.com/storages/d120-audiofreehighqps/B3/A0/CKwRIaIEm6x-AEY7wgC5DNso.m4a Sun, 13 Jun 2021 11:18:03 GMT 09:28 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/424312304 10 <![CDATA[迷人瑾-我们最遗憾的Shots(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/8875-audiofreehighqps/7C/DA/CKwRIW4EjnrMABcPWAC0mBXs.m4a Thu, 03 Jun 2021 11:06:46 GMT 03:06 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/421317925

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!

]]>
11
<![CDATA[迷人瑾-依兰爱情故事(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/2960-audiofreehighqps/88/DF/CKwRIJEEjnrFACY_wwC0mBCW.m4a Thu, 03 Jun 2021 11:06:34 GMT 05:09 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/421317855 12 <![CDATA[迷人瑾-不该用情(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/c006-audiofreehighqps/BB/27/CKwRIasEjnqwACPbawC0mAKS.m4a Thu, 03 Jun 2021 11:06:15 GMT 04:50 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/421317749 13 <![CDATA[迷人瑾-心里藏着疲惫和委屈(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/90c2-audiofreehighqps/E0/E3/CKwRIaIEjTFFABPLzQC0IA9U.m4a Wed, 02 Jun 2021 11:40:49 GMT 02:40 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/421009576

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!

]]>
14
<![CDATA[迷人瑾-飞车神曲죽을 만큼 아파서(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/2e0c-audiofreehighqps/8C/A0/CKwRIMAEjTFCAB0j4gC0IAy7.m4a Wed, 02 Jun 2021 11:40:44 GMT 03:55 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/421009541 15 <![CDATA[迷人瑾-抖音Right Now 越鼓新版(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/ccb3-audiofreehighqps/B7/25/CKwRIasEi2OzABteIwCzZRjD.m4a Tue, 01 Jun 2021 02:51:26 GMT 03:41 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/420593928

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!


]]>
16
<![CDATA[迷人瑾-抖音 Apologize 越鼓新版(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/0513-audiofreehighqps/53/56/CKwRIW4Ei2N4ACHKyQCzZQBo.m4a Tue, 01 Jun 2021 02:50:26 GMT 04:33 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/420593717 17 <![CDATA[迷人瑾-如果运气不好 请试试勇气(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/5ca7-audiofreehighqps/FB/84/CKwRIMAEi2NwACoe8gCzZP05.m4a Tue, 01 Jun 2021 02:50:14 GMT 05:40 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/420593660 18 <![CDATA[迷人瑾-一起上抖音听太空旋律(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/ced3-audiofreehighqps/D9/FE/CKwRIasEimOiADH01gCy8bMG.m4a Mon, 31 May 2021 08:38:49 GMT 06:44 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/420356688 19 <![CDATA[迷人瑾-最爱旋律(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/5e94-audiofreehighqps/D1/13/CKwRIRwEimOLABJemwCy8am5.m4a Mon, 31 May 2021 08:38:30 GMT 02:28 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/420356606 20 <![CDATA[迷人瑾-热门旋律《潮音EA7》(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/a7bc-audiofreehighqps/8E/C8/CKwRIMAEimOEABH9QQCy8aZ8.m4a Mon, 31 May 2021 08:38:22 GMT 02:25 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/420356580 21 <![CDATA[迷人瑾-从未拥有和拥有之后失去,你会选择哪个?(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/7ccb-audiofreehighqps/D7/A3/CKwRIRwEimNLABgALQCy8Y84.m4a Mon, 31 May 2021 08:37:20 GMT 03:14 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/420356380 22 <![CDATA[迷人瑾-动感鼓咚电摇(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/8c94-audiofreehighqps/F5/25/CKwRIasEimMDAC9wyQCy8XBm.m4a Mon, 31 May 2021 08:36:04 GMT 06:23 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/420356118 23 <![CDATA[迷人瑾-不要在烂事上纠缠 (Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/14c4-audiofreehighqps/A1/A0/CKwRIDoEimLsABFamQCy8Wdz.m4a Mon, 31 May 2021 08:35:52 GMT 02:20 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/420356073 24 <![CDATA[迷人瑾-不该用情 (Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/7861-audiofreehighqps/FB/CC/CKwRIMAEimLuACPbawCy8WiZ.m4a Mon, 31 May 2021 08:35:47 GMT 04:50 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/420356059 25 <![CDATA[迷人瑾-爱是抚摸你所有不漂亮的地方(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/ac49-audiofreehighqps/57/BE/CKwRIJEEimLeABWChwCy8WKZ.m4a Mon, 31 May 2021 08:35:37 GMT 02:53 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/420356026 26 <![CDATA[迷人瑾-Umbrella淋雨也爱你(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/4a93-audiofreehighqps/76/C0/CKwRIMAEf37AABLVGgCvAE4d.m4a Sun, 23 May 2021 02:19:40 GMT 02:32 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/417821062

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!


]]>
27
<![CDATA[迷人瑾-Ơ sᴀᴏ ʙé ᴋʜôɴɢ ʟᴀᴋ(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/6858-audiofreehighqps/EA/B6/CKwRINsEf362ABRHKQCvAEps.m4a Sun, 23 May 2021 02:19:29 GMT 02:43 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/417821011 28 <![CDATA[迷人瑾-Play For Me 越南鼓(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/1376-audiofreehighqps/FA/8F/CKwRIUEEf36KACQ5aQCvADmy.m4a Sun, 23 May 2021 02:18:42 GMT 04:53 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/417820796 29 <![CDATA[迷人瑾-远方的风景 遥不可及的你(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/21d2-audiofreehighqps/56/35/CKwRIW4Ef35_ACXWCgCvADU8.m4a Sun, 23 May 2021 02:18:22 GMT 05:06 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/417820718 30 <![CDATA[迷人瑾-断了乱了DJ(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/4189-audiofreehighqps/18/02/CKwRIDoEf34NABpuyQCvAAy-.m4a Sun, 23 May 2021 02:16:38 GMT 03:33 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/417820296 31 <![CDATA[迷人瑾-柔情女声Payphone(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/f066-audiofreehighqps/E9/B9/CKwRIRwEf33OABRvBQCu__XU.m4a Sun, 23 May 2021 02:15:38 GMT 02:45 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/417820067 32 <![CDATA[迷人瑾-抖音优美旋律V3(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/0462-audiofreehighqps/5C/61/CKwRIW4EdVUaACWJ4wCrhekF.m4a Sat, 15 May 2021 09:19:13 GMT 05:03 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/415400408

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!


]]>
33
<![CDATA[迷人瑾-抖音热播旋律(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/25e0-audiofreehighqps/A9/99/CKwRIMAEdVULABYtNgCrheOK.m4a Sat, 15 May 2021 09:19:01 GMT 02:59 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/415400343 34 <![CDATA[迷人瑾-你喜欢我吗(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/4025-audiofreehighqps/C9/29/CKwRINsEawF3AD5VvgCn8Bv1.m4a Fri, 07 May 2021 13:19:36 GMT 08:24 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/412961437 35 <![CDATA[迷人瑾-Ecuador老歌新改(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/eb71-audiofreehighqps/45/8B/CKwRIJEEawFbABPqowCn7_48.m4a Fri, 07 May 2021 13:19:17 GMT 02:41 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/412961219 36 <![CDATA[迷人瑾-爱过你 我不遗憾(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/9308-audiofreehighqps/8A/29/CKwRIaIEaaevABypggCnc9BO.m4a Thu, 06 May 2021 12:44:24 GMT 03:51 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/412606796

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!


]]>
37
<![CDATA[迷人瑾-下辈不一定还能遇见你(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/468f-audiofreehighqps/9F/5C/CKwRIW4EZHlmAC1xPACl2nTc.m4a Sun, 02 May 2021 14:25:30 GMT 06:07 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/411501697 38 <![CDATA[迷人瑾-你告诉我什么是永远(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/beca-audiofreehighqps/27/F1/CKwRIMAEZHlUADBPZACl2mzM.m4a Sun, 02 May 2021 14:25:12 GMT 06:30 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/411501587 39 <![CDATA[迷人瑾-EA7,萨克斯曲风最爱没有之一(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/6bb3-audiofreehighqps/82/FA/CKwRIaIEZHlCADWgogCl2mTd.m4a Sun, 02 May 2021 14:24:51 GMT 07:13 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/411501435 40 <![CDATA[迷人瑾-Only Girl(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/c034-audiofreehighqps/CA/18/CKwRIRwEZHkZABQicQCl2lJr.m4a Sun, 02 May 2021 14:24:19 GMT 02:42 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/411501214 41 <![CDATA[旋律]]> http://audio.xmcdn.com/storages/23a6-audiofreehighqps/F6/53/CKwRINsEYu1NAA6w_QClbysL.m4a Sat, 01 May 2021 10:15:38 GMT 01:58 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/411156440

 
]]>
42
<![CDATA[迷人瑾-我在关了灯的床头下(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/f798-audiofreehighqps/09/6C/CKwRIJEEYu0aAB7WnwClbxzG.m4a Sat, 01 May 2021 10:14:46 GMT 04:09 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/411156296 43 <![CDATA[迷人瑾-EA7,小曲儿节奏很上头啊(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/968d-audiofreehighqps/09/0C/CKwRIRwEYu0WAC58cQClbxup.m4a Sat, 01 May 2021 10:14:38 GMT 06:16 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/411156264 44 <![CDATA[迷人瑾-为你而来(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/3562-audiofreehighqps/16/8C/CKwRIDoEYIb_ABQSSgCkzd21.m4a Thu, 29 Apr 2021 14:34:32 GMT 02:42 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/410707203 45 <![CDATA[迷人瑾-经典小调就是百听不腻(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/8bc2-audiofreehighqps/6B/6E/CKwRIJEEYIb1ACmaygCkzdem.m4a Thu, 29 Apr 2021 14:34:20 GMT 05:36 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/410707127 46 <![CDATA[迷人瑾-梦想给我力量(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/13ef-audiofreehighqps/DF/9A/CKwRIW4EX0J7AOoxfQCkXy5E.m4a Wed, 28 Apr 2021 15:29:04 GMT 31:35 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/410405594 47 <![CDATA[迷人瑾-Walk in the sun(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/0272-audiofreehighqps/BA/44/CKwRIRwEX0GYACe8FgCkXuQT.m4a Wed, 28 Apr 2021 15:26:10 GMT 05:21 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/410404841 48 <![CDATA[迷人瑾-吴哥窟新弹(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/a2f0-audiofreehighqps/E1/8B/CKwRIW4EXdwLAC07IQCj2FvT.m4a Tue, 27 Apr 2021 14:00:31 GMT 06:06 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/410032794 49 <![CDATA[迷人瑾-故事与她(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/9d2f-audiofreehighqps/1D/E3/CKwRIaIEXdvtABL83wCj2Djt.m4a Tue, 27 Apr 2021 14:00:07 GMT 02:33 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/410032550 50 <![CDATA[迷人瑾-HållOmMig(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/0be7-audiofreehighqps/25/08/CKwRIW4EW95YABbLzgCi-6Pu.m4a Mon, 26 Apr 2021 01:45:54 GMT 03:04 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/409439518

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!


]]>
51
<![CDATA[迷人瑾-越南鼓弹La La La(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/e372-audiofreehighqps/DA/B4/CKwRIW4EW943AB01gQCi-5rA.m4a Mon, 26 Apr 2021 01:45:18 GMT 03:56 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/409439371 52 <![CDATA[迷人瑾-落雨声嘀嗒滴滴(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/17de-audiofreehighqps/7B/95/CKwRIDoEWH9PABQzTgCiIp19.m4a Fri, 23 Apr 2021 12:23:38 GMT 02:43 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/408609633 53 <![CDATA[迷人瑾-Monsters(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/211b-audiofreehighqps/A3/BD/CKwRIMAEWH5wABZNgwCiIgms.m4a Fri, 23 Apr 2021 12:19:53 GMT 03:00 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/408608050 54 <![CDATA[迷人瑾-快乐星球(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/e791-audiofreehighqps/42/F0/CKwRIJEEVgCxAEap4gChd3Mh.m4a Wed, 21 Apr 2021 14:58:38 GMT 09:31 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/408041617

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!


]]>
55
<![CDATA[迷人瑾-Butterfly x Chicken越南鼓(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/c8bb-audiofreehighqps/47/5F/CKwRINsEVgBwACbiwgChd1eT.m4a Wed, 21 Apr 2021 14:57:40 GMT 05:14 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/408041280 56 <![CDATA[迷人瑾-越弹摇铃I'm coming up(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/506a-audiofreehighqps/42/21/CKwRIaIEVLW6ABgAqgChD22_.m4a Tue, 20 Apr 2021 15:26:45 GMT 03:14 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/407704683 57 <![CDATA[迷人瑾-硬曲就这股劲儿(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/6423-audiofreehighqps/5B/1A/CKwRIRwEVLW1AC_lqgChD2w-.m4a Tue, 20 Apr 2021 15:26:33 GMT 06:27 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/407704618 58 <![CDATA[迷人瑾-Cu Phe Thoi(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/fcfb-audiofreehighqps/F2/1E/CKwRIJEEUb_hABlZQACf8ivf.m4a Sun, 18 Apr 2021 09:33:16 GMT 03:25 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/406869117

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!


]]>
59
<![CDATA[迷人瑾-我很快乐(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/48a2-audiofreehighqps/F3/79/CKwRIMAEUKkdAB7uTACfvfLr.m4a Sat, 17 Apr 2021 13:43:50 GMT 04:10 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/406639998

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!

]]>
60
<![CDATA[迷人瑾-Love The Way You Lie(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/c017-audiofreehighqps/87/30/CKwRIUEEUKjSAA27rgCfvcZL.m4a Sat, 17 Apr 2021 13:42:38 GMT 01:50 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/406639384 61 <![CDATA[迷人瑾-好听的萨克斯(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/b54c-audiofreehighqps/3E/9E/CKwRIaIEUKjDACm2sQCfvbzO.m4a Sat, 17 Apr 2021 13:42:15 GMT 05:37 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/406639157 62 <![CDATA[迷人瑾-Kẻ Cắp Gặp Bà Già(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/3344-audiofreehighqps/B8/42/CKwRIRwETv4vABgamACfQURw.m4a Fri, 16 Apr 2021 07:22:16 GMT 03:14 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/406208436 63 <![CDATA[迷人瑾-伤心城市(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/a048-audiofreehighqps/4E/35/CKwRIMAETv4OACjBeQCfQT3u.m4a Fri, 16 Apr 2021 07:21:38 GMT 05:29 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/406208303 64 <![CDATA[迷人瑾-不要放开我的手(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/1198-audiofreehighqps/7F/98/CKwRIMAETLnlABNTZwCerubS.m4a Wed, 14 Apr 2021 14:06:22 GMT 02:36 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/405700503

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!

]]>
65
<![CDATA[迷人瑾-如果你同意嫁给我,我会一辈子对你好(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/6516-audiofreehighqps/5D/14/CKwRIUEETLniAB05wwCeruQw.m4a Wed, 14 Apr 2021 14:06:16 GMT 03:56 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/405700431 66 <![CDATA[迷人瑾-弹弹弹好心分手(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/14e5-audiofreehighqps/04/5F/CKwRIaIES2H4ACVoGwCePi7U.m4a Tue, 13 Apr 2021 13:38:56 GMT 05:02 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/405334246 67 <![CDATA[迷人瑾- Leaving热播(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/e7e1-audiofreehighqps/E9/3E/CKwRIMAES2HUABWUkACePgJq.m4a Tue, 13 Apr 2021 13:38:22 GMT 02:54 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/405333797 68 <![CDATA[迷人瑾-你的眼神.(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/9841-audiofreehighqps/4C/AD/CKwRIDoESgtLACalWwCdvgrS.m4a Mon, 12 Apr 2021 13:16:51 GMT 05:12 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/404957637 69 <![CDATA[迷人瑾-一直往前走就能迎面撞上生活送来的糖(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/1c18-audiofreehighqps/D3/2A/CKwRIW4ERNOTABBQ_wCcSHaK.m4a Thu, 08 Apr 2021 14:17:51 GMT 02:11 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/403666528 70 <![CDATA[迷人瑾(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/469f-audiofreehighqps/83/C8/CKwRIRwEPi53ADYNSwCaNYCl.m4a Sat, 03 Apr 2021 13:19:36 GMT 07:17 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/401952395
]]>
71
<![CDATA[迷人瑾-国际越南鼓VN HOLIDAY(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/f7c6-audiofreehighqps/A4/1D/CKwRIDoEPi5cACPkPQCaNXCL.m4a Sat, 03 Apr 2021 13:19:16 GMT 04:50 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/401952213 72 <![CDATA[迷人瑾-留什么给你(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/dd93-audiofreehighqps/E5/78/CKwRIW4EPi5FAD9ZowCaNWKT.m4a Sat, 03 Apr 2021 13:18:46 GMT 08:32 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/401951931 73 <![CDATA[迷人瑾-热播中文 雨一直下(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/ed9d-audiofreehighqps/07/56/CKwRINsEO48RADOfdgCZiXhu.m4a Thu, 01 Apr 2021 13:35:01 GMT 06:57 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/401339790

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!


]]>
74
<![CDATA[迷人瑾-上头口水说唱旋律(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/ad80-audiofreehighqps/DC/6F/CKwRIW4EOj6NADCyLQCZIKJO.m4a Wed, 31 Mar 2021 13:39:12 GMT 06:34 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/400991696 75 <![CDATA[迷人瑾-京剧གཐའལཐཟནཇའ(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/0251-audiofreehighqps/AD/5C/CKwRIUEEN0x2ADMDBQCX9Da4.m4a Mon, 29 Mar 2021 08:00:26 GMT 06:52 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/400137859

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!


]]>
76
<![CDATA[迷人瑾-爱人错过(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/795f-audiofreehighqps/39/5D/CKwRIUEEN0vFADHsBQCX9Ahb.m4a Mon, 29 Mar 2021 07:58:49 GMT 06:43 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/400137320 77 <![CDATA[迷人瑾-不变的音乐French Kiss(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/f2f4-audiofreehighqps/C1/EA/CKwRIRwENkqUAB3UGQCXw_NS.m4a Sun, 28 Mar 2021 13:41:31 GMT 04:01 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/399959067 78 <![CDATA[迷人瑾-撩人女嗓重鼓旋律(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/7151-audiofreehighqps/BC/A5/CKwRIRwENQpAAB0LEgCXe7-2.m4a Sat, 27 Mar 2021 14:54:49 GMT 03:54 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/399638238

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!


]]>
79
<![CDATA[迷人瑾-毕竟深爱过 (Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/4bd5-audiofreehighqps/57/93/CKwRIMAENQmQADSGsgCXe4A8.m4a Sat, 27 Mar 2021 14:51:48 GMT 07:05 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/399637021 80 <![CDATA[迷人瑾-毕竟深爱过(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/38cc-audiofreehighqps/85/DD/CKwRIMAEL58NACUaEwCV1Ula.m4a Tue, 23 Mar 2021 12:16:03 GMT 05:00 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/398183273

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!


]]>
81
<![CDATA[迷人瑾-爱人错过(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/424f-audiofreehighqps/AA/41/CKwRIUEEJRh9AEdP0ACSnPwd.m4a Mon, 15 Mar 2021 12:39:07 GMT 09:37 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/395400099 82 <![CDATA[迷人瑾-无人之岛(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/30b3-audiofreehighqps/D6/6A/CKwRIJEEGo4xADqlnwCPk3Gx.m4a Sun, 07 Mar 2021 12:46:28 GMT 07:54 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/392654123 83 <![CDATA[迷人瑾-感谢你曾来过(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/3e8b-audiofreehighqps/39/DD/CMCoOSUEDBeBACrlNACLbx-y.m4a Wed, 24 Feb 2021 13:28:23 GMT 05:47 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/389133542 84 <![CDATA[迷人瑾-秋天的风不曾见过桃花(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/7660-audiofreehighqps/D2/4B/CKwRIMAEBXurAD0RMwCJbQPn.m4a Fri, 19 Feb 2021 13:09:48 GMT 08:14 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/387393541 85 <![CDATA[迷人瑾-我能不能少爱你一点(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/f579-audiofreehighqps/EC/49/CKwRIW4D8V8RAC9rygCD2lTj.m4a Thu, 04 Feb 2021 07:02:30 GMT 06:23 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/382597621 86 <![CDATA[迷人瑾-最最难忘回忆是与你(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/2fe9-audiofreehighqps/8C/6D/CMCoOR4D6ITEACIaGQCBALKY.m4a Thu, 28 Jan 2021 13:53:00 GMT 04:35 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/379920504 87 <![CDATA[迷人瑾-带点节奏感(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/7950-audiofreehighqps/D0/74/CMCoOSYD5JLnACSaUwB_wkWW.m4a Mon, 25 Jan 2021 14:04:16 GMT 04:56 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/378705572 88 <![CDATA[迷人瑾-其实我真的喜欢你(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/bdec-audiofreehighqps/5A/E7/CKwRIW4D4C4JAEY7_gB-ephW.m4a Fri, 22 Jan 2021 06:04:43 GMT 09:28 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/377380859 89 <![CDATA[迷人瑾-热播首首好听百听不厌(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/acc2-audiofreehighqps/C4/03/CMCoOSID2uqNAG3jDQB84yIL.m4a Mon, 18 Jan 2021 06:15:21 GMT 14:49 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/375937273

车载劲爆DJ电音舞曲 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!


]]>
90
<![CDATA[祝自己生日快乐]]> http://audio.xmcdn.com/storages/7bec-audiofreehighqps/4A/3D/CMCoOSEDy6K7ACOjoAB5ALAD.m4a Wed, 06 Jan 2021 16:05:10 GMT 04:48 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/372296587 祝自己生日快乐


]]>
91
<![CDATA[迷人瑾-不要因为她走了,就不生活了(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/241e-audiofreehighqps/83/4D/CMCoOSQDyiQaADabvgB4inG4.m4a Tue, 05 Jan 2021 12:52:31 GMT 07:21 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/371897823 92 <![CDATA[迷人瑾-pháo 抖音DJ版(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/c944-audiofreehighqps/BE/A5/CMCoOR8DyiL2ABo2_gB4iURz.m4a Tue, 05 Jan 2021 12:47:46 GMT 03:31 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/371894676 93 <![CDATA[迷人瑾-像光驱散黑暗神明降临人间(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/02c7-audiofreehighqps/0B/63/CMCoOSMDx01pABMeiAB3s_F9.m4a Sun, 03 Jan 2021 09:12:06 GMT 02:34 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/371189017 94 <![CDATA[迷人瑾-DeepHouse(Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/8fdf-audiofreehighqps/0F/8F/CMCoOSYDulu2ABpRbQB0oSvN.m4a Thu, 24 Dec 2020 13:33:38 GMT 03:32 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/368331781 95 <![CDATA[迷人瑾-混搭 帅帅气气(remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/9c92-audiofreehighqps/01/0C/CMCoOR8Dp-B5ACReHwBwA3Jf.m4a Thu, 10 Dec 2020 13:06:53 GMT 04:54 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/363829466 96 <![CDATA[迷人瑾-下辈子也要找到你(remix)]]> http://audio.xmcdn.com/storages/0b71-audiofreehighqps/F9/5C/CMCoOSEDp-BhABE0cQBwA10x.m4a Thu, 10 Dec 2020 13:06:38 GMT 02:19 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/363829299 97 <![CDATA[迷人瑾-恶龙咆哮夜色]]> http://audio.xmcdn.com/storages/049e-audiofreehighqps/0F/4B/CMCoOSEDjTUBAEU5UQBo1TLC.m4a Fri, 20 Nov 2020 07:36:21 GMT 09:20 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/357147573 感谢大家的收听

每日定时更新 喜欢点个关注

谢谢!谢谢!谢谢!]]>
98
<![CDATA[迷人瑾-专属情歌]]> http://audio.xmcdn.com/storages/f53e-audiofreehighqps/03/81/CMCoOSUDgqOrADMvFQBmJRlp.m4a Thu, 12 Nov 2020 07:13:39 GMT 06:54 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/354515255

感谢大家的收听 每日定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!

]]>
99
<![CDATA[迷人瑾-BadandBoujeeft]]> http://audio.xmcdn.com/storages/e84f-audiofreehighqps/5C/4B/CMCoOSIDf70SACD14ABlbkAc.m4a Tue, 10 Nov 2020 02:25:15 GMT 04:26 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/353836388 100 <![CDATA[迷人瑾-心乱乱]]> http://audio.xmcdn.com/storages/a59c-audiofreehighqps/C2/72/CMCoOScDfSMjAD1mYQBk0Qyz.m4a Sun, 08 Nov 2020 03:03:51 GMT 08:16 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/353222765 101 <![CDATA[迷人瑾-不配怀念]]> http://audio.xmcdn.com/storages/d907-audiofreehighqps/64/E0/CMCoOSMDa_uJACHKywBgmmt-.m4a Mon, 26 Oct 2020 02:46:26 GMT 04:33 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/349138201 102 <![CDATA[迷人瑾-热播心之火DJ]]> http://audio.xmcdn.com/storages/aae7-audiofreehighqps/44/F0/CMCoOSEDZEqTAEpUOQBe0Qb9.m4a Tue, 20 Oct 2020 06:45:26 GMT 10:01 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/347316787 103 <![CDATA[迷人瑾-风月都好看 爱恨都浪漫]]> http://audio.xmcdn.com/storages/f1e9-audiofreehighqps/17/9C/CMCoOSQDYHSTADmRdgBd-IdI.m4a Sat, 17 Oct 2020 08:55:34 GMT 07:45 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/346290330 104 <![CDATA[迷人瑾-过度热情是所有烂结局的起因]]> http://audio.xmcdn.com/storages/a93b-audiofreehighqps/F7/4A/CMCoOSMDXFeUAC75YABc_Nzx.m4a Wed, 14 Oct 2020 06:02:52 GMT 06:20 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/345297079 105 <![CDATA[迷人瑾-我再也不愿见你在深夜里买醉]]> http://audio.xmcdn.com/storages/e329-audiofreehighqps/4B/6A/CMCoOR8DVE1pADHsBwBbNyYF.m4a Thu, 08 Oct 2020 03:41:20 GMT 06:43 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/343422641 车载劲爆DJ电音舞曲 每天定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!
]]>
106
<![CDATA[迷人瑾- 好听的话不要听 感受不到就是没有]]> http://audio.xmcdn.com/storages/b928-audiofreehighqps/9E/BA/CMCoOSEDVEzQADI-TwBbNvPc.m4a Thu, 08 Oct 2020 03:38:44 GMT 06:46 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/343421785 107 <![CDATA[迷人瑾-我怀念的不是那个人 是那时的心动]]> http://audio.xmcdn.com/storages/16a8-audiofreehighqps/D9/C6/CMCoOSQDUKHjADnjrwBacUGT.m4a Mon, 05 Oct 2020 08:52:37 GMT 07:48 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/342621197 108 <![CDATA[迷人瑾-这世上从不缺乏让人心动的新鲜感]]> http://audio.xmcdn.com/storages/5fdb-audiofreehighqps/EF/ED/CMCoOSIDR1lkAE8hTwBYh8xt.m4a Mon, 28 Sep 2020 07:52:54 GMT 10:40 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/340695386 109 <![CDATA[迷人瑾-愿你在时光中盛开,一生被岁月宠爱]]> http://audio.xmcdn.com/storages/4471-audiofreehighqps/A9/81/CMCoOSYDQx4oACJWTQBXrE7D.m4a Fri, 25 Sep 2020 02:51:13 GMT 04:37 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/339782068 110 <![CDATA[迷人瑾-孤城浪子]]> http://audio.xmcdn.com/group88/M03/7D/9E/wKg5DF9nGUaxu5SDACD7vnSAdhM208.m4a Sun, 20 Sep 2020 08:56:33 GMT 04:26 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/338313831 车载劲爆DJ电音舞曲 每天定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!
]]>
111
<![CDATA[迷人瑾-【对生活充满期待】]]> http://audio.xmcdn.com/storages/37a3-audiofreehighqps/AA/BA/CMCoOSIDPNwsADnSEQBWOc8l.m4a Sun, 20 Sep 2020 08:56:01 GMT 07:47 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/338313689 112 <![CDATA[迷人瑾-一千零一次我爱你]]> http://audio.xmcdn.com/storages/bae1-audiofreehighqps/D3/C9/CMCoOSEDOKDPACUoxABVSvUn.m4a Thu, 17 Sep 2020 03:53:45 GMT 05:00 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/337369457

车载劲爆DJ电音舞曲 每天定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!

]]>
113
<![CDATA[迷人瑾-路灯下的妹妹-明知故犯]]> http://audio.xmcdn.com/storages/37bf-audiofreehighqps/B4/20/CMCoOSUDOKC_AEIwgwBVSvH3.m4a Thu, 17 Sep 2020 03:53:22 GMT 08:55 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/337369377 114 <![CDATA[迷人瑾-最天使收敛DJ]]> http://audio.xmcdn.com/group84/M01/58/14/wKg5Hl9c032SCmomAElR9hvrZrM942.m4a Sat, 12 Sep 2020 13:56:03 GMT 09:53 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/335986211 车载劲爆DJ电音舞曲 每天定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!

]]>
115
<![CDATA[迷人瑾-只在点烟时低头]]> http://audio.xmcdn.com/group84/M01/57/EE/wKg5JF9c03GDpvp-ADlJgVEocyw413.m4a Sat, 12 Sep 2020 13:55:50 GMT 07:43 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/335986094 116 <![CDATA[迷人瑾-优雅永不过时]]> http://audio.xmcdn.com/group84/M01/57/EA/wKg5JF9c02awS7ZUADcBQSIHd94175.m4a Sat, 12 Sep 2020 13:55:42 GMT 07:25 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/335986017 117 <![CDATA[迷人瑾- 全网最火Maria maria]]> http://audio.xmcdn.com/group86/M02/58/FE/wKg5Jl9c01rzvHIJACk_wk1wtZ8926.m4a Sat, 12 Sep 2020 13:55:30 GMT 05:33 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/335985921 118 <![CDATA[迷人瑾-永远都不要有那种奇奇怪怪的期待]]> http://audio.xmcdn.com/group84/M0B/22/AF/wKg5JF9YPPvQvFIAABhFMZZ5uHc726.m4a Wed, 09 Sep 2020 02:24:56 GMT 03:16 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/334938654 车载劲爆DJ电音舞曲 每天定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!
]]>
119
<![CDATA[迷人瑾-失去与拥有都由不得我]]> http://audio.xmcdn.com/group87/M08/21/98/wKg5J19YPOvyIsV-ADH5PrhZ_ZY604.m4a Wed, 09 Sep 2020 02:24:35 GMT 06:44 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/334938580 120 <![CDATA[迷人瑾-Kẻ Cắp Gặp]]> http://audio.xmcdn.com/storages/cdb7-audiofreehighqps/9F/C5/CMCoOSEDLf-1AECkCQBS5Mmw.m4a Wed, 09 Sep 2020 02:23:40 GMT 08:43 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/334938432 121 <![CDATA[迷人瑾-与其碌碌无为,不如兴风作浪]]> http://audio.xmcdn.com/group83/M04/DB/4E/wKg5HV9RvazApATyAEvyUpTCwjk313.m4a Fri, 04 Sep 2020 04:07:49 GMT 10:14 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/333484526 车载劲爆DJ电音舞曲 每天定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!

]]>
122
<![CDATA[迷人瑾-​生活原本沉闷,但跑起来就会有风]]> http://audio.xmcdn.com/group83/M03/DB/87/wKg5I19RvY-x6901ADQxiN3eEP0647.m4a Fri, 04 Sep 2020 04:07:29 GMT 07:02 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/333484441 123 <![CDATA[迷人瑾- 任凭我怎样都改变不了故事的结尾和你的选择]]> http://audio.xmcdn.com/group85/M04/DA/8E/wKg5H19RvYfAaBq1ADQ2V9wQVJo763.m4a Fri, 04 Sep 2020 04:07:21 GMT 07:02 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/333484402 124 <![CDATA[迷人瑾-世界之大为何我们相遇 难道是缘分 难道是天意]]> http://audio.xmcdn.com/group86/M0A/9B/D6/wKg5Jl9LscCguq7AABy7o6aLEeg338.m4a Sun, 30 Aug 2020 14:03:40 GMT 03:52 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/332187715 125 <![CDATA[迷人瑾-顾不顾将相王侯 管不管万世千秋]]> http://audio.xmcdn.com/storages/6316-audiofreehighqps/E9/48/CMCoOSADIXS9ACNYvABQJqdN.m4a Sun, 30 Aug 2020 14:03:35 GMT 04:45 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/332187672 126 <![CDATA[迷人瑾-踏遍万水千山,飞过日月星河也要找到你]]> http://audio.xmcdn.com/group87/M08/21/2D/wKg5J19A0WfD6yzKACejIdC4yBc625.m4a Sat, 22 Aug 2020 08:03:44 GMT 05:20 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/329600397 127 <![CDATA[迷人瑾-前途浩浩荡荡,万事皆可期待]]> http://audio.xmcdn.com/group87/M08/20/D5/wKg5IV9A0V_RE8q3ACGnnl4RTx0897.m4a Sat, 22 Aug 2020 08:03:37 GMT 04:32 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/329600382 128 <![CDATA[迷人瑾-想你在人海 聚散在重逢之外]]> http://audio.xmcdn.com/group85/M04/12/B9/wKg5H18_YJ6jEJEaABGfRkYNdA8940.m4a Fri, 21 Aug 2020 05:50:19 GMT 02:22 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/329264163 129 <![CDATA[迷人瑾-你呀你,冻我新房,酸我眼眶]]> http://audio.xmcdn.com/group85/M06/D8/4A/wKg5H186P-DRHU6gAB9JGRg_VSE389.m4a Mon, 17 Aug 2020 08:29:14 GMT 04:12 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/327969396 130 <![CDATA[迷人瑾-若生命等候]]> http://audio.xmcdn.com/group84/M0B/3A/D8/wKg5JF8rd2SCLjnnAB6Rick2Xn8964.m4a Thu, 06 Aug 2020 03:22:07 GMT 04:07 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/324333350 车载劲爆DJ电音舞曲 每天定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!

]]>
131
<![CDATA[迷人瑾-你可以一无所有,但绝不能一无是处]]> http://audio.xmcdn.com/group85/M01/D5/00/wKg5JV8iR4KAoWgOAC7EjQA8IRA386.m4a Thu, 30 Jul 2020 04:07:23 GMT 06:18 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/322012989 132 <![CDATA[迷人瑾-这场故梦里-青花]]> http://audio.xmcdn.com/group86/M00/D0/C6/wKg5IF8hmu6gT81nACgLY1BnHr4901.m4a Wed, 29 Jul 2020 15:51:01 GMT 05:23 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/321902901

车载劲爆DJ电音舞曲 每天定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!
]]>
133
<![CDATA[迷人瑾-我听见,海浪的声音]]> http://audio.xmcdn.com/group86/M02/D0/C2/wKg5IF8hmoCATb77ACwxkaBvQIU478.m4a Wed, 29 Jul 2020 15:49:13 GMT 05:57 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/321902594 134 <![CDATA[迷人瑾-我们说做男人,一定要重情义]]> http://audio.xmcdn.com/group86/M02/D0/C0/wKg5IF8hmnOyioxwABkwJByAhYc630.m4a Wed, 29 Jul 2020 15:49:04 GMT 03:23 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/321902568 135 <![CDATA[迷人瑾-明知这是一场意外✘男女混唱]]> http://audio.xmcdn.com/group86/M06/D0/BB/wKg5IF8hmdGgtFGfACKVkMew7O8489.m4a Wed, 29 Jul 2020 15:46:21 GMT 04:39 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/321902085 136 <![CDATA[迷人瑾-差一步来晚就更换了床单 差一步为你挥霍所有温暖]]> http://audio.xmcdn.com/group83/M06/CF/91/wKg5HV8hmbvTIQ2iACN8XvkMPgk519.m4a Wed, 29 Jul 2020 15:45:58 GMT 04:47 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/321901996 137 <![CDATA[迷人瑾-每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负]]> http://audio.xmcdn.com/group86/M0B/9D/44/wKg5Jl8dMbPgWXsPAEmQ7dgnRIk646.m4a Sun, 26 Jul 2020 07:32:55 GMT 09:55 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/320692131 138 <![CDATA[迷人瑾-如果寂寞了-重新来过]]> http://audio.xmcdn.com/group85/M03/82/15/wKg5JV8ajN_hfTVfAEwv_Yt9BXw508.m4a Fri, 24 Jul 2020 07:25:06 GMT 10:16 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/320038067 139 <![CDATA[迷人瑾-高音质串烧最新旋律飘飘飘上头]]> http://audio.xmcdn.com/group83/M08/65/42/wKg5I18YDGDzDxYjAEsiHuWXVaA414.m4a Wed, 22 Jul 2020 09:52:20 GMT 10:08 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/319398679 140 <![CDATA[迷人瑾-表情可以掩饰 可难受不会说谎]]> http://audio.xmcdn.com/group85/M0B/49/5A/wKg5H18VcZvyLlRtABJIJsU79-k303.m4a Mon, 20 Jul 2020 10:27:34 GMT 02:27 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/318710267 141 <![CDATA[迷人瑾-7.20精选超爽全旋律]]> http://audio.xmcdn.com/group84/M09/49/2F/wKg5JF8Vcd_RnjgxAZrr-KpbdCw143.m4a Mon, 20 Jul 2020 10:27:32 GMT 55:26 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/318710253 142 <![CDATA[迷人瑾-Monsters DJ版]]> http://audio.xmcdn.com/group83/M01/36/3B/wKg5HV8Tx63CJqlNABzQMHVb8UU145.m4a Sun, 19 Jul 2020 04:10:16 GMT 03:53 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/318281473 143 <![CDATA[迷人瑾-放弃一个人从来都不是一瞬间的事]]> http://audio.xmcdn.com/group84/M0A/2E/B0/wKg5JF8SyeGSVcArAKTfdVHel_c192.m4a Sat, 18 Jul 2020 10:07:02 GMT 22:14 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/318055805 144 <![CDATA[迷人瑾-温柔的人在夜晚也会漏出伤疤]]> http://audio.xmcdn.com/group86/M09/1F/6A/wKg5Jl8RbLbjLZ2AACKZ15eV8jc864.m4a Fri, 17 Jul 2020 09:17:36 GMT 04:39 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/317717031 车载劲爆DJ电音舞曲 每天定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!

]]>
145
<![CDATA[迷人瑾-爱过的你还在我心里-选择失忆]]> http://audio.xmcdn.com/group85/M0A/0E/21/wKg5H18P0VjB9RjfAE430x149wk602.m4a Thu, 16 Jul 2020 04:02:18 GMT 10:32 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/317294264 146 <![CDATA[迷人瑾-精选全热门舞曲旋律]]> http://audio.xmcdn.com/group85/M08/E0/B7/wKg5JV8LyeyjwGq7AdO-Sgp37nI954.m4a Mon, 13 Jul 2020 02:40:22 GMT 1:03:06 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/316254477 147 <![CDATA[迷人瑾-我也不想这样难过我也不想这样蹉跎]]> http://audio.xmcdn.com/group85/M06/8E/E7/wKg5H18DF_aR4XK2ABo_z-_geaU042.m4a Mon, 06 Jul 2020 12:24:19 GMT 03:32 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/314189336 车载劲爆DJ电音舞曲 每天定时更新 喜欢点个关注 谢谢!谢谢!谢谢!

]]>
148
<![CDATA[迷人瑾-你是我拒绝别人的理由]]> http://audio.xmcdn.com/group85/M06/8E/E6/wKg5H18DF_WDW00lABxyN6bdy8I059.m4a Mon, 06 Jul 2020 12:24:16 GMT 03:50 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/314189315 149 <![CDATA[迷人瑾-我的歌声里-他一定很爱你]]> http://audio.xmcdn.com/group87/M02/43/A1/wKg5J177EjXxi_5jAC-peIbV6Jo661.m4a Tue, 30 Jun 2020 10:21:33 GMT 06:25 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/312298665 迷人瑾

]]>
150
<![CDATA[迷人瑾-来吧 展示 不气盛叫年轻人吗 曲一嗨 头一歪 宝马当成五菱开]]> http://audio.xmcdn.com/group87/M03/43/40/wKg5IV77ETvhipNKAdzdGix4a5U628.m4a Tue, 30 Jun 2020 10:16:13 GMT 1:04:20 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/312297173 151 <![CDATA[迷人瑾-蹦迪酒吧工体]]> http://audio.xmcdn.com/group86/M01/39/25/wKg5Jl75vnzS2DBQABU2hcfYOnc574.m4a Mon, 29 Jun 2020 10:12:07 GMT 02:51 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/311991137 152 <![CDATA[迷人瑾-烈酒 越南竹子鼓修改版]]> http://audio.xmcdn.com/group83/M00/2B/AA/wKg5I174TxbwPT4kABTVmHkXu-k428.m4a Sun, 28 Jun 2020 08:04:35 GMT 02:48 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/311651231 153 <![CDATA[迷人瑾- Jealousy (Remix)]]> http://audio.xmcdn.com/group84/M05/24/95/wKg5JF73QD-iOpiPABl7B-zCww8553.m4a Sat, 27 Jun 2020 12:48:58 GMT 03:26 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/311452153 154 <![CDATA[迷人瑾-孤独世界的人]]> http://audio.xmcdn.com/group84/M05/17/3C/wKg5Hl713izC2i55ACVjgaMXDkg522.m4a Fri, 26 Jun 2020 11:38:14 GMT 05:02 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/311129950 迷人瑾-孤独世界的人 

]]>
155
<![CDATA[迷人瑾-如果事事都如愿,哪就不叫生活了]]> http://audio.xmcdn.com/group87/M07/12/3E/wKg5J171fH3ixrw4AClaSyGK-tA659.m4a Fri, 26 Jun 2020 04:41:27 GMT 05:34 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/311034747 迷人瑾

]]>
156
<![CDATA[迷人瑾-【一寸相思一寸发白相思成Z】]]> http://audio.xmcdn.com/group83/M0A/ED/16/wKg5I17xdP-RJR38AWs_0DeOQdU036.m4a Tue, 23 Jun 2020 03:19:38 GMT 49:00 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/310147937 157 <![CDATA[迷人瑾-久违的特别关心心碎的感觉心知道]]> http://audio.xmcdn.com/group57/M0B/67/79/wKgLgVyfeR6S4tylACbqL8cVnnA498.m4a Sat, 30 Mar 2019 14:11:36 GMT 05:15 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/172361198  迷人瑾

微信:UUBUUC


]]>
158
<![CDATA[迷人瑾-还记得80000第一句话是什么吗]]> http://audio.xmcdn.com/group55/M09/69/B7/wKgLdVyfd3rAsjPxACWJr41KcqI362.m4a Sat, 30 Mar 2019 14:04:48 GMT 05:03 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/172358357 迷人瑾-劲爆DJ电音舞曲

迷人瑾

微信:UUBUUC


]]>
159
<![CDATA[迷人瑾-离开你我会遇见更好的人]]> http://audio.xmcdn.com/group57/M01/58/DD/wKgLd1ye6hrQMgGaABmi8UtYLc0397.m4a Sat, 30 Mar 2019 04:01:25 GMT 03:27 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/172216122 迷人瑾-劲爆DJ电音舞曲

迷人瑾

微信:UUBUUC

]]>
160
<![CDATA[迷人瑾-心若相惜]]> http://audio.xmcdn.com/group55/M04/95/90/wKgLf1yUsd2RS8tcAB6W1GjnW2A867.m4a Fri, 22 Mar 2019 09:58:49 GMT 04:07 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/170148155 迷人瑾-劲爆DJ电音舞曲

迷人瑾


]]>
161
<![CDATA[迷人瑾-我要忘了你的样子]]> http://audio.xmcdn.com/group55/M04/95/D2/wKgLdVyUsdewGvnpABfy9ZLDwLk958.m4a Fri, 22 Mar 2019 09:58:49 GMT 03:13 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/170148154 迷人瑾

微信:UUBUUC


]]>
162
<![CDATA[王睿-出山]]> http://audio.xmcdn.com/group55/M07/1A/66/wKgLdVxrcmnjCONTACOJMpEStE0966.m4a Tue, 19 Feb 2019 03:05:47 GMT 04:47 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/161629169 王睿-劲爆DJ电音舞曲

王睿oba-王睿-DJ王睿

微信:UUBUUC


]]>
163
<![CDATA[王睿-小仙女是不喝酒的]]> http://audio.xmcdn.com/group55/M07/1A/6D/wKgLf1xrcmKRumPhAC6lVayuwUY701.m4a Tue, 19 Feb 2019 03:05:47 GMT 06:17 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/161629168 王睿-劲爆DJ电音舞曲

王睿oba-王睿-DJ王睿

微信:UUBUUC


]]>
164
<![CDATA[王睿-你的爱被埋葬恨被收藏痛应该原谅]]> http://audio.xmcdn.com/group54/M09/26/50/wKgLclxHDhLDyArdABL1kuTr9BY335.m4a Tue, 22 Jan 2019 12:35:49 GMT 02:33 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/154567226
]]>
165
<![CDATA[迷人瑾-放手不甘回头太难留恋总无言]]> http://audio.xmcdn.com/group54/M09/26/4C/wKgLclxHDgrAvxfsABX1aLjOyiM781.m4a Tue, 22 Jan 2019 12:35:49 GMT 02:57 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/154567224 迷人瑾


]]>
166
<![CDATA[王睿-你都如何回忆我带着笑或是很沉默]]> http://audio.xmcdn.com/group54/M0B/91/AB/wKgLfVw_7_uBT3olAA9Mu7m76bU344.m4a Thu, 17 Jan 2019 03:01:17 GMT 02:03 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/153228949 167 <![CDATA[迷人瑾-我已经单身很久、没有菇凉牵手]]> http://audio.xmcdn.com/group54/M0B/91/A0/wKgLfVw_79TwLcHxAAcUFUpl2jc060.m4a Thu, 17 Jan 2019 03:00:41 GMT 00:57 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/153228867 迷人瑾


]]>
168
<![CDATA[迷人瑾-take me hand]]> http://audio.xmcdn.com/group52/M00/7C/AD/wKgLcFwyxHbTn8EZACELTwicFAQ926.m4a Mon, 07 Jan 2019 03:16:19 GMT 04:27 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/150786667 迷人瑾


]]>
169
<![CDATA[迷人瑾-秋殇别恋.花落翩翩 岁月任荏]]> http://audio.xmcdn.com/group52/M00/7C/AC/wKgLcFwyxHKycjsuABkPM0hHHr8648.m4a Mon, 07 Jan 2019 03:16:19 GMT 03:22 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/150786666 迷人瑾]]>
170
<![CDATA[生日快乐!]]> http://audio.xmcdn.com/group53/M02/7D/88/wKgLcVwyxHrQfOdPABd5VHjX7so310.m4a Mon, 07 Jan 2019 03:16:19 GMT 03:09 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/150786665 感谢大家的支持和收听

]]>
171
<![CDATA[迷人瑾-这一年里我哭了我笑了我忍了到最后我也变了]]> http://audio.xmcdn.com/group54/M04/36/FB/wKgLfVwjepqDKNTTABrOfV6OyL4238.m4a Wed, 26 Dec 2018 13:01:48 GMT 03:36 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/147849192 迷人瑾


]]>
172
<![CDATA[迷人瑾-2018没剩几天了大家都要开心点]]> http://audio.xmcdn.com/group54/M0B/36/DB/wKgLclwjepfBIMo3ABUxCllj_GU199.m4a Wed, 26 Dec 2018 13:01:48 GMT 02:51 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/147849191 迷人瑾


]]>
173
<![CDATA[王睿-失去才懂]]> http://audio.xmcdn.com/group53/M08/17/DD/wKgLcVwXA23yZhMGAB5eMXyThkE299.m4a Mon, 17 Dec 2018 02:01:08 GMT 04:05 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/145312169 174 <![CDATA[王睿-我的那个她已经不在了]]> http://audio.xmcdn.com/group52/M03/FD/84/wKgLe1wV6WTyBbDBABS5vQgH85M464.m4a Sun, 16 Dec 2018 05:57:53 GMT 02:47 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/145090894 王睿-劲爆DJ电音舞曲

王睿oba-王睿-DJ王睿

微信:UUBUUC


]]>
175
<![CDATA[王睿-离开我心会很痛心会很痛一痛再痛]]> http://audio.xmcdn.com/group52/M03/FD/58/wKgLcFwV6WOBqq0OACPBCcjGdmo276.m4a Sun, 16 Dec 2018 05:57:53 GMT 04:49 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/145090892 王睿-劲爆DJ电音舞曲

王睿oba-王睿-DJ王睿

QQ:4888484


]]>
176
<![CDATA[王睿-七月的风,八月的你,卑微的我喜欢遥远的你]]> http://audio.xmcdn.com/group54/M07/A0/6E/wKgLfVwR_mnyR_PgABw5XqoATX8522.m4a Thu, 13 Dec 2018 06:40:55 GMT 03:48 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/144321459 王睿-劲爆DJ电音舞曲

王睿oba-王睿-DJ王睿

QQ:4888484


]]>
177
<![CDATA[王睿-那垌街管]]> http://audio.xmcdn.com/group54/M06/A0/24/wKgLclwR_mKwTG1YABjzeki12aw927.m4a Thu, 13 Dec 2018 06:40:55 GMT 03:21 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/144321458 王睿-劲爆DJ电音舞曲

王睿oba-王睿-DJ王睿

QQ:4888484


]]>
178
<![CDATA[王睿-321我们分手吧]]> http://audio.xmcdn.com/group52/M0A/9B/C7/wKgLcFwD7RvDpAxYACB9wdD7yCM257.m4a Sun, 02 Dec 2018 14:33:02 GMT 04:22 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/141399148 王睿-劲爆DJ电音舞曲

王睿oba-王睿-DJ王睿

QQ:4888484


]]>
179
<![CDATA[王睿-火背景音乐-五连曲_]]> http://audio.xmcdn.com/group54/M08/9B/45/wKgLclwD7PTDi-qZABnlBXhL070222.m4a Sun, 02 Dec 2018 14:33:02 GMT 03:29 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/141399147 王睿-劲爆DJ电音舞曲

王睿oba-王睿-DJ王睿

QQ:4888484


]]>
180
<![CDATA[王睿-一个人也会好好的]]> http://audio.xmcdn.com/group52/M08/9A/A1/wKgLcFwD65mSjnwvABdHMxxNXyk250.m4a Sun, 02 Dec 2018 14:30:23 GMT 03:08 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/141398155 王睿-劲爆DJ电音舞曲

王睿oba-王睿-DJ王睿

QQ:4888484


]]>
181
<![CDATA[王睿-喝过最烈的酒才显得我悲伤]]> http://audio.xmcdn.com/group54/M00/9A/00/wKgLfVwD65HAo8UqABSnH2cTtiw478.m4a Sun, 02 Dec 2018 14:30:23 GMT 02:47 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/141398153 王睿-劲爆DJ电音舞曲

王睿oba-王睿-DJ王睿

QQ:4888484


]]>
182
<![CDATA[王睿-遇见你的一刹那,我一定掉头就走。]]> http://audio.xmcdn.com/group54/M03/61/2F/wKgLclv_rmGgLWDaACSKR8jmdCc698.m4a Thu, 29 Nov 2018 09:16:19 GMT 04:55 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/140425954 王睿-劲爆DJ电音舞曲

王睿oba-王睿-DJ王睿

QQ:4888484


]]>
183
<![CDATA[王睿-未来的你一定会感谢现在努力的自己]]> http://audio.xmcdn.com/group49/M09/0B/56/wKgKl1v4B7XDwAMCABYnl3vfcwc861.m4a Fri, 23 Nov 2018 13:59:43 GMT 02:59 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/138970197 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:4888484


]]>
184
<![CDATA[王睿-当灰烬查封了凝霜的屋檐]]> http://audio.xmcdn.com/group50/M08/F0/BC/wKgKmVv2vt3Rli8IAAtNJ4oN20k639.m4a Thu, 22 Nov 2018 14:36:14 GMT 01:31 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/138742985 185 <![CDATA[王睿-去追随使你安宁的东西 做你觉得有用的事情]]> http://audio.xmcdn.com/group50/M03/C6/B9/wKgKnVv1K-2Buf33ACzSrPQREAk681.m4a Wed, 21 Nov 2018 09:56:54 GMT 06:02 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/138337729 186 <![CDATA[王帆-愿孤独的人会唱歌 愿流浪的人有酒喝]]> http://audio.xmcdn.com/group50/M09/F0/D9/wKgKmVvriQChBjjAABay42QDSX0476.m4a Wed, 14 Nov 2018 02:32:38 GMT 03:03 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/136509781 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

微信:UUBUUC


]]>
187
<![CDATA[王帆-【情感语录】这辈子能让我死皮赖脸爱的人也就只有你了]]> http://audio.xmcdn.com/group49/M02/50/CC/wKgKmFvjoVTBBHdFAA1zpBtcn5k889.m4a Thu, 08 Nov 2018 02:37:17 GMT 01:48 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/135080655 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:4888484


]]>
188
<![CDATA[王帆-【情感语录】人家都不在乎你 又何必委屈了自己呢]]> http://audio.xmcdn.com/group49/M02/50/CC/wKgKmFvjoVSDsSVmABAfgI3p66g083.m4a Thu, 08 Nov 2018 02:37:17 GMT 02:10 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/135080654 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:4888484


]]>
189
<![CDATA[王帆-【情感语录】你曾说来日方长 我却看到了人走茶凉]]> http://audio.xmcdn.com/group49/M02/51/35/wKgKl1vjoVDgQeaoAA0RuCDG3jI656.m4a Thu, 08 Nov 2018 02:37:17 GMT 01:45 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/135080653 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:4888484


]]>
190
<![CDATA[王帆-习惯可以代替所有的一言难尽]]> http://audio.xmcdn.com/group50/M03/DF/48/wKgKnVveU3mxtKbMABFV5RvzUXA576.m4a Sun, 04 Nov 2018 02:03:52 GMT 02:20 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/134086084 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:4888484


]]>
191
<![CDATA[王帆- 安静的时间可以听听]]> http://audio.xmcdn.com/group49/M02/CE/89/wKgKmFvRYH6gX358ABrzNVX9NY8977.m4a Thu, 25 Oct 2018 06:20:38 GMT 03:37 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/131787265 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
192
<![CDATA[王帆-什么鬼魅传说 什么魑魅魍魉妖魔]]> http://audio.xmcdn.com/group50/M00/11/AA/wKgKmVu8G6DgcGppABD5Yxr7WMY065.m4a Tue, 09 Oct 2018 03:08:16 GMT 02:17 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/128053118 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
193
<![CDATA[王帆-多少人曾爱过你的容颜]]> http://audio.xmcdn.com/group51/M02/18/8A/wKgKnlu8bsjgPzlnABrb680YpWw598.m4a Tue, 09 Oct 2018 03:08:16 GMT 03:37 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/128053117 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
194
<![CDATA[王帆-生活不能没有你]]> http://audio.xmcdn.com/group51/M06/B9/11/wKgKmlu3MK2wpPgQABARe_hTAUY873.m4a Fri, 05 Oct 2018 09:37:04 GMT 02:09 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/127293451 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
195
<![CDATA[王帆-你的笑像一条恶犬 撞乱我心弦]]> http://audio.xmcdn.com/group49/M0B/B8/7F/wKgKmFu3MjjxPKaLACKytyleSUs261.m4a Fri, 05 Oct 2018 09:37:04 GMT 04:40 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/127293450 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
196
<![CDATA[王帆-还有什么等待还有什么悲哀]]> http://audio.xmcdn.com/group49/M0B/B8/7B/wKgKl1u3MjOhd2UaAAyBg6HSXiQ580.m4a Fri, 05 Oct 2018 09:37:04 GMT 01:41 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/127293449 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
197
<![CDATA[王帆-不想了解,不感兴趣,不要废话]]> http://audio.xmcdn.com/group49/M0B/B8/7D/wKgKmFu3MjPy2xT5AA1ZV2zXt2A475.m4a Fri, 05 Oct 2018 09:37:04 GMT 01:47 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/127293448 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
198
<![CDATA[王帆-柔情女声翻唱whistle hiphop版]]> http://audio.xmcdn.com/group51/M06/88/4E/wKgKnlu0NOzj8ZnhAB0rSTtuPlo923.m4a Wed, 03 Oct 2018 03:09:59 GMT 03:56 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/126903288 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
199
<![CDATA[王帆-即使变成你喜欢的样子  也变不成你喜欢的人]]> http://audio.xmcdn.com/group49/M03/87/DC/wKgKl1u0MuTR_UWoABfWNr37Fp0196.m4a Wed, 03 Oct 2018 03:09:59 GMT 03:12 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/126903283 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
200
<![CDATA[王帆-QQ飞车EA7版 流浪开场]]> http://audio.xmcdn.com/group50/M05/81/FB/wKgKmVuzlWfgPcZkABbHcYSL0V0331.m4a Tue, 02 Oct 2018 13:47:13 GMT 03:04 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/126835271 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
201
<![CDATA[王帆-也许放弃 才能靠近你]]> http://audio.xmcdn.com/group48/M0B/D0/C4/wKgKnFuq8ByA7ByAAAwrbl333QE897.m4a Wed, 26 Sep 2018 02:34:11 GMT 01:38 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/125508921 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
202
<![CDATA[王帆-男孩]]> http://audio.xmcdn.com/group48/M0B/57/BB/wKgKlVuq8HSBUzZQABbL29i_XIM274.m4a Wed, 26 Sep 2018 02:34:11 GMT 03:04 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/125508918 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
203
<![CDATA[王帆-见到你是我任何时候都能开心起来的理由]]> http://audio.xmcdn.com/group45/M06/F0/31/wKgKlFuq8B-hWVoDABxfLMfPpBI135.m4a Wed, 26 Sep 2018 02:34:11 GMT 03:49 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/125508917 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
204
<![CDATA[王帆-【扎心好听度】不会再想她了她再也不是我的了!]]> http://audio.xmcdn.com/group46/M07/09/D9/wKgKlluq8HeBmye3ABw6dBWd9R8159.m4a Wed, 26 Sep 2018 02:34:11 GMT 03:48 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/125508915 王帆-劲爆DJ电音舞曲

王帆oba-王帆-DJ王帆

QQ:944455


]]>
205
<![CDATA[王帆-再见的时候你一定要幸福]]> http://audio.xmcdn.com/group47/M03/20/08/wKgKm1uXNs_TpJIdABYkchD36cE666.m4a Tue, 11 Sep 2018 03:30:19 GMT 02:59 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/122226344 苏凡-劲爆DJ电音舞曲

苏凡oba-苏凡-DJ苏凡

QQ:944455

WX:UUBUUC

]]>
206
<![CDATA[王帆-愿流浪的人有酒喝,愿孤单的人有人陪,冲热]]> http://audio.xmcdn.com/group47/M03/20/03/wKgKm1uXNr3ir6y0AA8Fnb9EzJo993.m4a Tue, 11 Sep 2018 03:30:19 GMT 02:01 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/122226343 苏凡-劲爆DJ电音舞曲

苏凡oba-苏凡-DJ苏凡

QQ:944455

WX:UUBUUC

]]>
207
<![CDATA[王帆-来一场说走就走的旅行]]> http://audio.xmcdn.com/group47/M03/E3/F0/wKgKk1uXNryxuFBJABJIMbq8EvQ013.m4a Tue, 11 Sep 2018 03:30:19 GMT 02:27 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/122226341 苏凡-劲爆DJ电音舞曲

苏凡oba-苏凡-DJ苏凡

QQ:944455

WX:UUBUUC

]]>
208
<![CDATA[王帆-陷阱]]> http://audio.xmcdn.com/group48/M04/03/37/wKgKlVuSc7jRA5RZAB-D4KTkMfw927.m4a Fri, 07 Sep 2018 12:49:01 GMT 04:15 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/121065711 苏凡-劲爆DJ电音舞曲

苏凡oba-苏凡-DJ苏凡

QQ:944455

WX:UUBUUC

]]>
209
<![CDATA[王帆-你喜欢上别人 你叫我怎么办]]> http://audio.xmcdn.com/group48/M04/03/34/wKgKlVuSc7OThmzZACA3BgkQ2H0527.m4a Fri, 07 Sep 2018 12:49:01 GMT 04:20 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/121065710 苏凡-劲爆DJ电音舞曲

苏凡oba-苏凡-DJ苏凡

QQ:944455

WX:UUBUUC

]]>
210
<![CDATA[王帆-还有梦想]]> http://audio.xmcdn.com/group48/M04/03/30/wKgKlVuSc6qx-fBlABnjVP25Y5c539.m4a Fri, 07 Sep 2018 12:49:01 GMT 03:29 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/121065707 苏凡-劲爆DJ电音舞曲

苏凡oba-苏凡-DJ苏凡

QQ:944455

WX:UUBUUC

]]>
211
<![CDATA[王帆-曾经小小少年]]> http://audio.xmcdn.com/group48/M04/7C/0F/wKgKnFuSc5yzWjcuABmBSBPbZPM081.m4a Fri, 07 Sep 2018 12:49:01 GMT 03:26 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/121065705 苏凡-劲爆DJ电音舞曲

苏凡oba-苏凡-DJ苏凡

QQ:944455

WX:UUBUUC

]]>
212
<![CDATA[王帆-]]> http://audio.xmcdn.com/group45/M06/C0/DA/wKgKjluSCHKzN5qpAB5uXlDM8NA420.m4a Fri, 07 Sep 2018 05:11:14 GMT 04:06 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/120978263 苏凡-劲爆DJ电音舞曲

苏凡oba-苏凡-DJ苏凡

QQ:944455

WX:UUBUUC

]]>
213
<![CDATA[王帆-我告诉你男人最怕什么]]> http://audio.xmcdn.com/group47/M06/C3/15/wKgKm1uQnULwOc9LAA0zXRrQXlc459.m4a Thu, 06 Sep 2018 03:22:29 GMT 01:46 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/120745696 苏凡-劲爆DJ电音舞曲

苏凡oba-苏凡-DJ苏凡

QQ:944455

WX:UUBUUC

]]>
214
<![CDATA[王帆-除了我以外,你不能有别的神]]> http://audio.xmcdn.com/group46/M0B/9B/03/wKgKlluQnPPBP6RZABFTq0jLPYo745.m4a Thu, 06 Sep 2018 03:22:29 GMT 02:20 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/120745693 苏凡-劲爆DJ电音舞曲

苏凡oba-苏凡-DJ苏凡

QQ:944455

WX:UUBUUC

]]>
215
<![CDATA[苏凡-我什么都不想我只想你]]> http://audio.xmcdn.com/group47/M02/99/EC/wKgKk1t-qvjjlZaiABFTBRKuPgk661.m4a Thu, 23 Aug 2018 12:39:21 GMT 02:20 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/107351567 苏凡-劲爆DJ电音舞曲

苏凡oba-苏凡-DJ苏凡

QQ:944455

WX:UUBUUC

]]>
216
<![CDATA[苏凡-我就希望看见你对每个异性都冷冷淡淡的 唯有当你看见我就有好心情]]> http://audio.xmcdn.com/group46/M07/9F/E3/wKgKllt9e8qQztGEABHwuy058MI042.m4a Wed, 22 Aug 2018 15:07:28 GMT 02:24 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/107191729 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:944455

WX:944455

]]>
217
<![CDATA[苏凡-善良要有原则]]> http://audio.xmcdn.com/group46/M07/9F/E1/wKgKllt9e8SD_aOuAAjY9JqwM24109.m4a Wed, 22 Aug 2018 15:07:28 GMT 01:11 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/107191727 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:944455

WX:944455

]]>
218
<![CDATA[苏凡-从今以后 当风没吹过 雨没下过 你也没来过]]> http://audio.xmcdn.com/group46/M04/9F/EE/wKgKj1t9e72xrTFXABSNg_M8-N0975.m4a Wed, 22 Aug 2018 15:07:28 GMT 02:46 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/107191722 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:944455

WX:944455

]]>
219
<![CDATA[苏凡- that girl女声版]]> http://audio.xmcdn.com/group33/M02/BC/B1/wKgJTFs1lEKQcq4nABwF984faSA016.m4a Fri, 29 Jun 2018 02:08:05 GMT 03:46 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/96181099 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

]]>
220
<![CDATA[林音-高考加油!]]> http://audio.xmcdn.com/group44/M02/A0/66/wKgKkVsZ7xOh0pZSACfd6FaiwPs356.m4a Fri, 08 Jun 2018 02:51:30 GMT 05:22 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/92943291 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:2202333

]]>
221
<![CDATA[迷人瑾-我的故事都是关于你呀!]]> http://audio.xmcdn.com/group43/M09/A0/09/wKgKklsZ7s3yaxJ_ABOViMvrWZ4310.m4a Fri, 08 Jun 2018 02:51:30 GMT 02:38 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/92943290 迷人瑾


]]>
222
<![CDATA[林音-姑娘 若有来世  你依旧是我的梦想]]> http://audio.xmcdn.com/group43/M03/A1/09/wKgKklsTr9eD3sdlABBDgQBABqs464.m4a Sun, 03 Jun 2018 09:07:52 GMT 02:11 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/92123753 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

]]>
223
<![CDATA[林音-每一次难过的时候 就独自看一看大海!]]> http://audio.xmcdn.com/group40/M06/B1/72/wKgJVFrHaz7RPyGAABn5pOyZIlU761.m4a Fri, 06 Apr 2018 12:44:40 GMT 03:30 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/80885331 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
224
<![CDATA[林音-还记得你答应过我不会让我把你找不见]]> http://audio.xmcdn.com/group40/M00/B0/B7/wKgJT1rHapCipaZLABhhIlw7AjA915.m4a Fri, 06 Apr 2018 12:44:40 GMT 03:17 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/80885329 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
225
<![CDATA[林音-最灿烂的不一定要许多钻石黄金]]> http://audio.xmcdn.com/group38/M02/4A/7A/wKgJo1p5Romi-tKHAA-fhCstdsw757.m4a Tue, 06 Feb 2018 06:09:20 GMT 02:06 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/70522077 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
226
<![CDATA[林音-独家改版 网红神曲!]]> http://audio.xmcdn.com/group39/M06/EE/C3/wKgJn1prPyjQNn8wAB48aDQxl_o438.m4a Fri, 26 Jan 2018 14:55:07 GMT 04:04 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/68772714 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
227
<![CDATA[林音-慌慌张张匆匆忙忙…活着]]> http://audio.xmcdn.com/group39/M06/EE/E5/wKgJnlprPyzwg6-KACK-mn9D8QU046.m4a Fri, 26 Jan 2018 14:55:07 GMT 04:41 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/68772712 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
228
<![CDATA[林音-最近人气很高的咚鼓 完整版!]]> http://audio.xmcdn.com/group38/M0A/EE/89/wKgJolprP0iSPDfAABdzQCJgNx4715.m4a Fri, 26 Jan 2018 14:55:07 GMT 03:09 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/68772704 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
229
<![CDATA[祝我18岁生日快乐]]> http://audio.xmcdn.com/group36/M02/73/DE/wKgJTVpQ-APAu_rJAB-IR1MLwvM800.m4a Sat, 06 Jan 2018 16:23:52 GMT 04:15 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/65914107 祝我18岁生日快乐

]]>
230
<![CDATA[林音-第一个告诉你下雪的人一定很爱你]]> http://audio.xmcdn.com/group36/M05/8D/FB/wKgJUlo5-lvDQwNRAAgLcbtMY84039.m4a Wed, 20 Dec 2017 05:53:30 GMT 01:04 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/63435047 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
231
<![CDATA[林音-青春的岁月我身不由己]]> http://audio.xmcdn.com/group37/M01/EC/F1/wKgJoVo5-omyrOo1AApEyQUjra4707.m4a Wed, 20 Dec 2017 05:53:30 GMT 01:22 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/63435043 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
232
<![CDATA[林音-逝年(超好听)]]> http://audio.xmcdn.com/group37/M02/EC/F5/wKgJoVo5-q_gRre3ABbgsy24uRc362.m4a Wed, 20 Dec 2017 05:53:30 GMT 03:04 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/63435041 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
233
<![CDATA[林音-一遍你就会爱不释手!]]> http://audio.xmcdn.com/group37/M02/EC/F5/wKgJoVo5-rCzWQ7vABk426h5Tm0067.m4a Wed, 20 Dec 2017 05:53:30 GMT 03:23 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/63435040 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
234
<![CDATA[林音-莫名我就爱你]]> http://audio.xmcdn.com/group37/M01/03/7C/wKgJoFovsjCC6GYDAB9_dmWB3dI140.m4a Tue, 12 Dec 2017 10:42:03 GMT 04:14 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/62239806 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
235
<![CDATA[林音-只为带给你欢乐]]> http://audio.xmcdn.com/group36/M0A/BB/F8/wKgJUlovsj-DexPcABBAXBmkmok175.m4a Tue, 12 Dec 2017 10:42:03 GMT 02:11 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/62239804 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
236
<![CDATA[林音-怀念啊我们的青春啊]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M02/0F/41/wKgJnFoW3pmzcsxaABXQvSklzpk253.m4a Thu, 23 Nov 2017 14:44:38 GMT 02:56 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/59580472 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
237
<![CDATA[林音-做我的小公主吧 让我保护你这一生]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M07/FB/FF/wKgJnVoRmJ3hrPvOABxKm53HbHo368.m4a Sun, 19 Nov 2017 14:43:59 GMT 03:48 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/59000753 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
238
<![CDATA[林音-炸碎你的球 震到你流产]]> http://audio.xmcdn.com/group35/M00/45/EF/wKgJnFoRmIigGB0mABqgwhqCS50504.m4a Sun, 19 Nov 2017 14:43:59 GMT 03:35 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/59000752 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
239
<![CDATA[林音-人生于世上有几个知己 多少友谊能长存]]> http://audio.xmcdn.com/group33/M08/F2/D1/wKgJUVoIVyjjDd8xABv4dzyPjUk148.m4a Sun, 12 Nov 2017 14:14:11 GMT 03:46 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/58044832 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
240
<![CDATA[林音-至尊宝&喜剧之王]]> http://audio.xmcdn.com/group33/M08/E4/54/wKgJTFoClLPwQmIxABLWo_zd4eE841.m4a Wed, 08 Nov 2017 05:43:17 GMT 02:32 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/57481235 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
241
<![CDATA[林音-冲动的惩罚]]> http://audio.xmcdn.com/group33/M03/E4/53/wKgJTFoClKXhqnj8AC322bv791k746.m4a Wed, 08 Nov 2017 05:43:17 GMT 06:11 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/57481234 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
242
<![CDATA[林音-可爱]]> http://audio.xmcdn.com/group33/M08/C5/E9/wKgJTFoBePGg3D6jAA02FhuzodU925.m4a Tue, 07 Nov 2017 09:12:26 GMT 01:46 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/57366065 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
243
<![CDATA[林音-干物女]]> http://audio.xmcdn.com/group33/M00/A4/16/wKgJTFoAN9ewnpV9ABvy5x3noRM621.m4a Mon, 06 Nov 2017 10:22:46 GMT 03:46 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/57244783 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
244
<![CDATA[林音-情话微甜 ]]> http://audio.xmcdn.com/group33/M00/5A/9C/wKgJUVoAN8ehELShABNjmecGQoc520.m4a Mon, 06 Nov 2017 10:22:46 GMT 02:36 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/57244781 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
245
<![CDATA[林音-超震撼版皮皮虾]]> http://audio.xmcdn.com/group33/M09/9C/F3/wKgJTFn_-M-TcuGYACL6zvC7gr4779.m4a Mon, 06 Nov 2017 05:53:31 GMT 04:42 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/57217458 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
246
<![CDATA[林音-我的一个道姑朋友]]> http://audio.xmcdn.com/group33/M08/9C/EC/wKgJTFn_-JeytET2AB59KHvu7Sg930.m4a Mon, 06 Nov 2017 05:53:31 GMT 04:06 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/57217457 林音-劲爆DJ电音舞曲

林音oba-林音-DJ林音

QQ:2202333

WX:OEEEEV

]]>
247
<![CDATA[DJ林音-浪诞不羁]]> http://audio.xmcdn.com/group32/M09/20/CC/wKgJS1n8BUOwjlP5ABuIxizdLCE584.m4a Fri, 03 Nov 2017 05:57:39 GMT 03:42 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/56818150 DJ林音-劲爆DJ电音舞曲

]]>
248
<![CDATA[DJ林音-也很值得 ]]> http://audio.xmcdn.com/group32/M01/61/DA/wKgJS1n0mS2hmK3zABVG8fsVxQA914.m4a Sat, 28 Oct 2017 14:50:33 GMT 02:51 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/56140031 DJ林音-劲爆DJ电音舞曲

]]>
249
<![CDATA[DJ林音-我希望你能明白覆水难收 多珍惜别回头]]> http://audio.xmcdn.com/group32/M01/61/DA/wKgJS1n0mS3jbgTjAByblUhxIjg624.m4a Sat, 28 Oct 2017 14:50:33 GMT 03:51 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/56140030 DJ林音-劲爆DJ电音舞曲

]]>
250
<![CDATA[DJ林音-唯有好曲不可辜负 ]]> http://audio.xmcdn.com/group32/M01/61/D7/wKgJS1n0mSCxqALbABSjuEK_bu8318.m4a Sat, 28 Oct 2017 14:50:33 GMT 02:46 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/56140028 DJ林音-劲爆DJ电音舞曲

]]>
251
<![CDATA[DJ林音-是我太懦弱没有勇气去爱你]]> http://audio.xmcdn.com/group32/M06/19/ED/wKgJUFn0mRvyJfHbABXd9aSmCg8874.m4a Sat, 28 Oct 2017 14:50:33 GMT 02:56 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/56140027 DJ林音-劲爆DJ电音舞曲

]]>
252
<![CDATA[DJ林音-你成佛我变魔]]> http://audio.xmcdn.com/group32/M06/19/EC/wKgJUFn0mRfhRg0cAB8ejoh87es227.m4a Sat, 28 Oct 2017 14:50:33 GMT 04:11 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/56140026 DJ林音-劲爆DJ电音舞曲

]]>
253
<![CDATA[林音oba-中文电摇-带你去旅行]]> http://audio.xmcdn.com/group33/M0B/32/1E/wKgJnVnSWrWQfL4AAB3FAL1LL3w298.m4a Mon, 02 Oct 2017 15:32:14 GMT 04:00 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/53082033 DJ林音-劲爆DJ电音舞曲

]]>
254
<![CDATA[DJ林音-中文电摇-消愁]]> http://audio.xmcdn.com/group33/M0B/32/1D/wKgJnVnSWq-Rykc7AA47eVgkviY582.m4a Mon, 02 Oct 2017 15:32:14 GMT 01:54 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/53082032 DJ林音-劲爆DJ电音舞曲

]]>
255
<![CDATA[DJ林音-苏喂苏喂激光雨喂]]> http://audio.xmcdn.com/group32/M01/17/9B/wKgJS1nHQnqyPuHKACBr4C14ZdQ029.m4a Sun, 24 Sep 2017 05:28:43 GMT 04:22 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/52046138 DJ林音-劲爆DJ电音舞曲

]]>
256
<![CDATA[林音-咬到舌头才知道吃东西不能太着急]]> http://audio.xmcdn.com/group31/M04/9B/CE/wKgJX1ms_0TCYYRNABDEzFg_VDI937.m4a Mon, 04 Sep 2017 07:22:47 GMT 02:15 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/49603702 257 <![CDATA[林音-我们总不能流血了就喊痛 怕黑就开灯]]> http://audio.xmcdn.com/group31/M04/9B/CE/wKgJX1ms_0ThZ50IABPvlvlm9Pk513.m4a Mon, 04 Sep 2017 07:22:47 GMT 02:41 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/49603701 林音博客

林音博客-免费资源分享平台,提供最新QQ技术教程

www.papayx.com


]]>
258
<![CDATA[林音-我就怕你那倔犟得脾气别人照顾不好你]]> http://audio.xmcdn.com/group33/M09/DD/7A/wKgJnVmliY_BxTXgAB4pUjR42cE064.m4a Tue, 29 Aug 2017 15:36:25 GMT 04:03 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/49045788 林音博客

林音博客-免费资源分享平台,提供最新QQ技术教程

www.papayx.com


]]>
259
<![CDATA[林音-你知不知道喜 欢什么样的人最惨?]]> http://audio.xmcdn.com/group30/M00/29/3F/wKgJXlmliWmQ7O-FABDWUaQFSg8402.m4a Tue, 29 Aug 2017 15:36:25 GMT 02:16 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/49045787 260 <![CDATA[林音-七夕时刻永远不分开]]> http://audio.xmcdn.com/group32/M04/C3/26/wKgJnFmi1f-Ahs1SABXiYXOc6Rc576.m4a Sun, 27 Aug 2017 14:24:08 GMT 02:56 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/48815448 林音博客

林音博客-免费资源分享平台,提供最新QQ技术教程

www.papayx.com


]]>
261
<![CDATA[林音-两个我们]]> http://audio.xmcdn.com/group32/M04/C2/9D/wKgJS1mi1fbSQgdtABM6UjZXsMk276.m4a Sun, 27 Aug 2017 14:24:08 GMT 02:35 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/48815447 林音博客

林音博客-免费资源分享平台,提供最新QQ技术教程

www.papayx.com


]]>
262
<![CDATA[林音-中文咚鼓-在一瞬间有一万个可能]]> http://audio.xmcdn.com/group31/M05/E7/04/wKgJSVmMYrTChxnJABtajajg_Ac376.m4a Thu, 10 Aug 2017 13:43:07 GMT 03:41 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/46914369 林音oba


]]>
263
<![CDATA[林音-中文咚鼓-我们]]> http://audio.xmcdn.com/group30/M04/76/48/wKgJXlmMYpGjiDVjABeDgVkSYrE837.m4a Thu, 10 Aug 2017 13:43:07 GMT 03:10 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/46914368 264 <![CDATA[林音-中文咚鼓-追光者]]> http://audio.xmcdn.com/group30/M04/76/3A/wKgJXlmMYnTg1jrgABcOTtAymg8901.m4a Thu, 10 Aug 2017 13:43:07 GMT 03:06 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/46914367 265 <![CDATA[林音-中文电揺-神曲纯音乐 ]]> http://audio.xmcdn.com/group28/M08/FA/58/wKgJXFk-Z3Xj6L5OABYKA9fdrsk400.m4a Mon, 12 Jun 2017 10:27:34 GMT 02:58 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/40572572 感谢支持

全网搜索:迷人瑾

Qq:2202333

]]>
266
<![CDATA[林音-中文电揺-夜空最亮的星]]> http://audio.xmcdn.com/group29/M02/F6/AF/wKgJWVk-acvRhPu5ACNBSzxYuV0538.m4a Mon, 12 Jun 2017 10:27:34 GMT 04:45 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/40572571 感谢支持

全网搜索:迷人瑾

Qq:2202333

]]>
267
<![CDATA[林音-中文电揺-PDD洪荒之力 ]]> http://audio.xmcdn.com/group29/M07/F6/BA/wKgJXVk-a-Tgjk6yABJof4YK1dg504.m4a Mon, 12 Jun 2017 10:27:34 GMT 02:28 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/40572570 感谢支持

全网搜索:迷人瑾

Qq:2202333

]]>
268
<![CDATA[林音-中文电揺-滴答]]> http://audio.xmcdn.com/group29/M01/97/C8/wKgJXVk3zPCTEniqACK3QAD1Z30701.m4a Wed, 07 Jun 2017 10:02:58 GMT 04:40 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/40079860 269 <![CDATA[林音-中文电揺-我知道你]]> http://audio.xmcdn.com/group28/M02/5A/65/wKgJXFknrhbAneq2ABRPKPddpVs529.m4a Fri, 26 May 2017 04:25:28 GMT 02:44 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/38992073 270 <![CDATA[林音-中文电揺-累了走了散了]]> http://audio.xmcdn.com/group29/M06/BB/BB/wKgJXVkitb3TIX7eAC8WJrnfYUU160.m4a Mon, 22 May 2017 10:08:13 GMT 06:20 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/38637173 感谢支持

全网搜索:迷人瑾

Qq:2202333

]]>
271
<![CDATA[林音-中文电揺-温柔乡]]> http://audio.xmcdn.com/group27/M07/40/24/wKgJR1kQBGuy_DW9ACNdMpIz23w062.m4a Mon, 08 May 2017 05:39:11 GMT 04:46 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/37375872 272 <![CDATA[林音-中文电揺-卜卦]]> http://audio.xmcdn.com/group26/M08/97/AA/wKgJRljvDJnxNgmpABOCb3M0Nos717.m4a Thu, 13 Apr 2017 05:29:02 GMT 02:37 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/35288515 273 <![CDATA[林音-中文电揺-花之火]]> http://audio.xmcdn.com/group26/M09/D2/8C/wKgJRljbqC-zRlqqACd1pyvIGoI135.m4a Wed, 29 Mar 2017 12:34:05 GMT 05:19 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/33953344 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
274
<![CDATA[林音-神曲降临-王者荣耀]]> http://audio.xmcdn.com/group27/M06/CE/48/wKgJW1jbpwbgLmauACby9ZDB94Q178.m4a Wed, 29 Mar 2017 12:34:05 GMT 05:15 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/33953340 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
275
<![CDATA[林音-中文电揺-星月神话]]> http://audio.xmcdn.com/group26/M03/74/25/wKgJWFjSVLGhRk3fAB-fw2HxQ2o488.m4a Wed, 22 Mar 2017 10:42:24 GMT 04:15 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/33325322 276 <![CDATA[林音-中文电摇-唉声叹气]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M04/7C/40/wKgJMFigJrPBlpW0ACFkC5BLNZI444.m4a Sun, 12 Feb 2017 09:11:04 GMT 04:30 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/30373269 277 <![CDATA[林音-中文电摇-一百个放心]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M0B/63/4B/wKgJNViYRjnwaRB4ACm5sSzVal8576.m4a Mon, 06 Feb 2017 09:47:48 GMT 05:37 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/29987432 278 <![CDATA[林音-中文电揺-热恋过后]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M06/46/17/wKgJMFiS4q_xyuNZABvPQ2FUA2g556.m4a Thu, 02 Feb 2017 07:41:36 GMT 03:44 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/29748174 279 <![CDATA[林音-中文电揺-童话]]> http://audio.xmcdn.com/group22/M01/CE/1D/wKgJM1iDKhLQ7Ah8ACUxoOi2DM0033.m4a Sat, 21 Jan 2017 09:34:59 GMT 05:00 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/29213225 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
280
<![CDATA[林音-中文电摇-女声中文电音DJ大碟]]> http://audio.xmcdn.com/group23/M08/5B/F6/wKgJNFhzETXzplxDAfNa4KWVu9M509.m4a Mon, 09 Jan 2017 04:24:49 GMT 1:07:22 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/28415631 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
281
<![CDATA[林音-中文电揺-饿狼传说]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M07/5B/18/wKgJKFhzD-6SKi8LAC-jpcZIzDg708.m4a Mon, 09 Jan 2017 04:24:49 GMT 06:25 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/28415630 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
282
<![CDATA[林音-祝自己生日快乐]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M01/44/5A/wKgJKFhwXK6jRK3jACRlg72ZOUw994.m4a Sat, 07 Jan 2017 03:13:14 GMT 04:54 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/28295746 283 <![CDATA[林音-中文电揺-这是一首属于兄弟的歌]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M07/3E/4A/wKgJNVhvmPiBULieATzW12p1HJE474.m4a Fri, 06 Jan 2017 13:21:07 GMT 42:44 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/28271235 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
284
<![CDATA[林音-中文电揺-入戏太深]]> http://audio.xmcdn.com/group23/M0A/3E/D3/wKgJNFhvmFXiR_CnAB2MeMxM-z4650.m4a Fri, 06 Jan 2017 13:21:07 GMT 03:58 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/28271234 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
285
<![CDATA[林音-中文电揺-那些年]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M02/3E/1F/wKgJKFhvmFHRfxPcACn9vjgjT1s836.m4a Fri, 06 Jan 2017 13:21:07 GMT 05:39 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/28271233 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
286
<![CDATA[林音-中文电揺-菊花爆满山]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M02/3D/C4/wKgJLVhvmD6xMngGABUoAOJ0zr0542.m4a Fri, 06 Jan 2017 13:21:07 GMT 02:51 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/28271230 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
287
<![CDATA[林音-中文电摇-有没有那么一首歌]]> http://audio.xmcdn.com/group22/M02/FE/7E/wKgJLlhgGSTBV4LqAB95mIwg2LI025.m4a Sun, 25 Dec 2016 19:08:35 GMT 04:14 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27563506 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
288
<![CDATA[林音-中文电摇-繁星点点]]> http://audio.xmcdn.com/group25/M05/FE/0A/wKgJNlhgGQDyorDpACAV7jn2x8Y446.m4a Sun, 25 Dec 2016 19:08:35 GMT 04:19 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27563504 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
289
<![CDATA[林音-中文电揺-逆战]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M09/FD/91/wKgJLVhgGH3C1bWBACl9xvnrPYo063.m4a Sun, 25 Dec 2016 19:08:35 GMT 05:35 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27563499 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
290
<![CDATA[林音-中文电揺-恋人心]]> http://audio.xmcdn.com/group25/M04/FD/D9/wKgJMVhgGGWAqq1zAB5kDwX-ISA648.m4a Sun, 25 Dec 2016 19:08:35 GMT 04:05 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27563498 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
291
<![CDATA[林音-中文电摇-多幸运]]> http://audio.xmcdn.com/group22/M07/F0/62/wKgJM1hdHljCVO8rACjBhiIWG4s818.m4a Fri, 23 Dec 2016 12:55:35 GMT 05:29 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27445541 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
292
<![CDATA[林音--这个年纪(小黄人版)]]> http://audio.xmcdn.com/group23/M03/F0/4D/wKgJNFhdHi-Q_ISAABpYzQzg2qI445.m4a Fri, 23 Dec 2016 12:55:35 GMT 03:33 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27445540 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
293
<![CDATA[林音--中文电摇-咱们结婚吧]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M04/EB/A5/wKgJLVhcQ0CTyhwmACWLMw-RzhI221.m4a Thu, 22 Dec 2016 21:31:27 GMT 05:03 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27405359 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
294
<![CDATA[林音-中文电摇-有点甜]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M04/EB/EE/wKgJMFhcQmGgXP0wADHLxMwH5Yw780.m4a Thu, 22 Dec 2016 21:31:27 GMT 06:42 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27405357 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
295
<![CDATA[林音-越南电鼓-强劲电音慢嗨]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M01/EB/ED/wKgJMFhcQNjQkkBCACJ_dnwXKWA531.m4a Thu, 22 Dec 2016 21:31:27 GMT 04:39 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27405354 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
296
<![CDATA[林音-中文电摇-咱们结婚吧]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M03/EA/2B/wKgJKFhb1Lqik6-cACdFMpZJgI4961.m4a Thu, 22 Dec 2016 13:28:18 GMT 05:17 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27390932 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
297
<![CDATA[迷人瑾-中文电摇-天王盖地虎Vs奥力给]]> http://audio.xmcdn.com/group23/M09/EA/F6/wKgJL1hb1DzQ7VhXADep_X8uCi8548.m4a Thu, 22 Dec 2016 13:28:18 GMT 07:30 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27390930 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
298
<![CDATA[迷人瑾-中文电摇-照顾好自己]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M02/E4/54/wKgJNVhadxajoLTRADjG21GSXso049.m4a Wed, 21 Dec 2016 12:35:44 GMT 07:39 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27322898 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
299
<![CDATA[迷人瑾-中文电摇-一百个放心Vs七月七日晴]]> http://audio.xmcdn.com/group22/M06/E4/84/wKgJM1hadvCwoXPbAD6TcVwHBDU541.m4a Wed, 21 Dec 2016 12:35:44 GMT 08:26 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27322897 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
300
<![CDATA[迷人瑾-中文电摇-杀杀杀超强中英文]]> http://audio.xmcdn.com/group25/M06/E3/EE/wKgJMVhadsLDgo0YADlrUVWAvlQ300.m4a Wed, 21 Dec 2016 12:35:44 GMT 07:44 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27322896 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
301
<![CDATA[迷人瑾-中文电摇-别丢下我不管Vs为爱付出]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M04/E3/E5/wKgJLVhadmXhNIfzADkQRxBCXFE236.m4a Wed, 21 Dec 2016 12:35:44 GMT 07:41 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27322894 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
302
<![CDATA[迷人瑾-中文电摇-勇敢勇敢]]> http://audio.xmcdn.com/group22/M01/CF/DB/wKgJLlhVQwCwqWPnAB8HDV-maqA232.m4a Sat, 17 Dec 2016 13:53:08 GMT 04:10 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27086033 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
303
<![CDATA[迷人瑾-粤语电摇-经典十大金曲致敬逝人]]> http://audio.xmcdn.com/group22/M01/CF/82/wKgJM1hVQuHAbOM7ABgrDRYQnpQ469.m4a Sat, 17 Dec 2016 13:53:08 GMT 03:15 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27086031 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
304
<![CDATA[迷人瑾-炫弹神电-小曲一放交警都怕]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M01/CF/45/wKgJMFhVQyPQaJgfAOWVKiwPrOI029.m4a Sat, 17 Dec 2016 13:53:08 GMT 30:58 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27086030 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
305
<![CDATA[迷人瑾-北京工体夜店-50种顶尖电子轰炸]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M00/CC/17/wKgJMFhT-4TDd0E3AcGcmdylEss352.m4a Fri, 16 Dec 2016 14:34:47 GMT 1:00:39 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27037755 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
306
<![CDATA[林音-全中文顶级收费咚鼓FunkyHouse二]]> http://audio.xmcdn.com/group23/M09/CC/4D/wKgJL1hT60WAfOGSAegxS7p1wjI382.m4a Fri, 16 Dec 2016 13:22:15 GMT 1:05:52 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/27032435 林音-全中文顶级收费咚鼓FunkyHouse第一个版本
http://www.ximalaya.com/swf/sound/red.swf?id=25567163


]]>
307
<![CDATA[迷人瑾-中文神曲-三妻四妾咚鼓版]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M05/AD/2F/wKgJNVhMBsGzx9xRABz_O9KhXG4990.m4a Sat, 10 Dec 2016 13:44:30 GMT 03:54 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/26677998 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
308
<![CDATA[迷人瑾-中文咚鼓-这个年纪全网首发]]> http://audio.xmcdn.com/group25/M05/AB/5E/wKgJNlhLwzmCtrN6AClKYu85NaI731.m4a Sat, 10 Dec 2016 09:05:44 GMT 05:34 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/26659366 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
309
<![CDATA[迷人瑾-中文电摇-有点甜Vs你最珍贵浪漫版]]> http://audio.xmcdn.com/group22/M05/AB/E4/wKgJLlhLweqj9LLOACSXbwe7C8Y483.m4a Sat, 10 Dec 2016 09:05:43 GMT 04:55 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/26659363 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
310
<![CDATA[迷人瑾-中文电摇-你到底有没有爱过我]]> http://audio.xmcdn.com/group22/M05/AB/E1/wKgJLlhLwdmTBhFLABu01IxcQ5k864.m4a Sat, 10 Dec 2016 09:05:43 GMT 03:44 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/26659362 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
311
<![CDATA[迷人瑾-墨尔本弹跳-曲子虽老曲风依旧]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M04/AB/27/wKgJLVhLwXHQ1afUAB_Uopm4CFQ756.m4a Sat, 10 Dec 2016 09:05:43 GMT 04:17 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/26659361 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
312
<![CDATA[迷人瑾-中文电摇-夜色强劲改版]]> http://audio.xmcdn.com/group22/M01/A6/F0/wKgJM1hKwUqQ6KOwABuwbbU1_GM196.m4a Fri, 09 Dec 2016 14:36:09 GMT 03:43 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/26624598 313 <![CDATA[迷人瑾-中文热播-七月七日晴]]> http://audio.xmcdn.com/group23/M09/A7/12/wKgJL1hKvcyBAajwACrd5bSzZss678.m4a Fri, 09 Dec 2016 14:21:39 GMT 05:46 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/26623384 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
314
<![CDATA[迷人瑾-极品纯音听着它入睡]]> http://audio.xmcdn.com/group23/M04/9A/00/wKgJL1hGvGrh6Ne5ABQFIBN084k711.m4a Tue, 06 Dec 2016 13:27:46 GMT 02:41 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/26439013 315 <![CDATA[迷人瑾-抖腿专家-教你如何抖坏腿]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M03/99/87/wKgJMFhGuxKzFA1CACA3BpnmowQ682.m4a Tue, 06 Dec 2016 13:21:39 GMT 04:20 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/26438214 316 <![CDATA[迷人瑾-一入电音深似海,从此抖腿不能改]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M04/8D/5E/wKgJMFhCiWrjh7MQABwS0atjER0893.m4a Sat, 03 Dec 2016 09:00:35 GMT 03:47 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/26237138 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
317
<![CDATA[林音-世界顶尖震撼洗脑电音BGM、52秒火花闪电、美到心灵的旋律、]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M04/8D/79/wKgJNVhCiWuRmkkvAEm6JH15ozs254.m4a Sat, 03 Dec 2016 09:00:35 GMT 09:56 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/26237137 感谢支持

林音

Qq:2202333

]]>
318
<![CDATA[迷人瑾-中文电摇-孤单坠爱]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M05/8D/34/wKgJKFhCiBmDfqVlACfK0wmtkjk806.m4a Sat, 03 Dec 2016 08:55:15 GMT 05:21 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/26236877 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
319
<![CDATA[迷人瑾-极品神电-一秒开杀嗨翻全场]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M04/6A/20/wKgJLVg5H3axgGKaABlQfBzh9CE097.m4a Sat, 26 Nov 2016 05:42:15 GMT 03:24 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/25826271 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
320
<![CDATA[迷人瑾-最纯的3D魅惑钢琴无改动版]]> http://audio.xmcdn.com/group23/M0A/68/E7/wKgJNFg4XCbBFHN3AB0ynySXLIk367.m4a Fri, 25 Nov 2016 15:44:09 GMT 03:56 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/25806199 321 <![CDATA[迷人瑾-3D不让你通宵的电音不是好的赌品]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M09/68/CD/wKgJKFg4Ww7h5gADACNHKfFGjFM113.m4a Fri, 25 Nov 2016 15:44:09 GMT 04:45 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/25806198 322 <![CDATA[迷人瑾-联盟神曲-全网首发德玛西亚 节奏至上]]> http://audio.xmcdn.com/group24/M09/68/92/wKgJMFg4XEHSVMmQABdERIChP0M990.m4a Fri, 25 Nov 2016 15:44:09 GMT 03:08 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/25806197 323 <![CDATA[迷人瑾-中文电摇-月半小夜曲]]> http://audio.xmcdn.com/group23/M02/61/54/wKgJL1g1nj3CdvjyACKSjMg03ac884.m4a Wed, 23 Nov 2016 13:50:17 GMT 04:39 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/25678918 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
324
<![CDATA[迷人瑾-中文电摇-父亲]]> http://audio.xmcdn.com/group25/M01/60/EF/wKgJNlg1na_D44jWAC5n7DjaRiU996.m4a Wed, 23 Nov 2016 13:50:17 GMT 06:15 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/25678917 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
325
<![CDATA[迷人瑾-真的爱你-可爱童音 好听好听]]> http://audio.xmcdn.com/group23/M07/60/3A/wKgJL1g1a9iQ0T0OAB0cmuMBlhE026.m4a Wed, 23 Nov 2016 10:32:44 GMT 03:55 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/25660133 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
326
<![CDATA[林音-劲爆环绕-史上最洗脑的环绕]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M01/5C/AD/wKgJLVg0HJ_hcb97AByMsVdeFqI836.m4a Tue, 22 Nov 2016 10:26:27 GMT 03:50 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/25596780 林音


Qq:2202333

]]>
327
<![CDATA[迷人瑾-劲爆环绕-秒杀一切环绕]]> http://audio.xmcdn.com/group22/M09/5C/B0/wKgJLlg0HFHxXWBZAB3lxPtyKcw627.m4a Tue, 22 Nov 2016 10:26:27 GMT 04:01 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/25596779 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
328
<![CDATA[迷人瑾-劲爆环绕-FaDe的旋律,就是美!]]> http://audio.xmcdn.com/group22/M05/5B/9C/wKgJM1gzyJfifAYUAB54nMJYxeM487.m4a Tue, 22 Nov 2016 04:43:57 GMT 04:06 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/25580353 感谢支持

迷人瑾

Qq:2202333

]]>
329
<![CDATA[林音-全中文顶级收费咚鼓FunkyHouse]]> http://audio.xmcdn.com/group21/M08/5B/04/wKgJLVgzgoWAxlg8Aban43kaV_I108.m4a Mon, 21 Nov 2016 23:26:56 GMT 59:11 https://www.ximalaya.com//45063636/sound/25567163 迷人瑾-全中文顶级收费咚鼓FunkyHouse第二个版本

http://www.ximalaya.com/swf/sound/red.swf?id=27032435

]]>
330