FBN睿读 家族企业故事

FBN睿读 家族企业故事

商业财经2018-08-30 更新 6068
推荐

                                                    FBN中国

家族企业协会中国区分会是家族企业协会亚洲分会(FBN Asia)的一个分支,
致力于在中国区打造一个全国性的平台,将志同道合的民营企业家及家族的后代们聚集到一起,共同探索、合作并交流如何传承并发展家族企业。
同时,中国区分会也是连接国内与国际知名家族企业的桥梁,为国内企业拓宽国际化视野以及增加国际交流提供资源与支持。


专辑里的声音(5)

下载手机APP
扫一扫 下载喜马拉雅手机APP
选择下载方式
关注微信公众号
扫一扫 关注我