C只怕不再遇上

怅望浮生急景, 凄凉宝瑟余音。 楚客多情偏怨别, 碧山远水登临。 目送连天衰草, 夜阑几处疏砧。 黄叶无风自落, 秋云不雨长阴。 天若有情天亦老, 摇摇幽恨难禁。 惆怅旧欢如梦, 觉来无处追寻
关注
TA还没有节目哦

TA的资料

C只怕不再遇上
4
男神
个人电台
https://www.ximalaya.com/zhubo/30668569
分享到:

TA的关注(71)

TA的粉丝(4)